Motywacja autoteliczna

Praca    
ocena

We współczesnych czasach istotnym zadaniem jakie stoi przed każdym przedsiębiorstwem jest właściwe odpowiadanie na potrzeby klienta i oczekiwania z jego strony. Biorąc pod uwagę, że organizację tworzą zatrudnieni w niej ludzie, postulat reagowania na preferencje nabywcy można wypełniać jedynie kształtując zachowania pracowników, a to z kolei wymaga odpowiedniego poziomu motywacji z ich strony.

Motywacja autoteliczna

sxc.hu

Właściwe, a więc przyczyniające się do realizacji głównego celu organizacji czyli zdobycia klienta, wykonywanie powierzonych zadań związane jest zatem ściśle z motywacją wewnętrzną uczestników organizacji. Czym jest motywacja autoteliczna oraz jakie odgrywa znaczenie we współczesnych organizacjach? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Specyfika motywacji

Motywację najogólniej definiuje się jako zespół czynników, motywów sprawiający, że podejmowane i utrzymywane jest określone zachowanie i zaangażowanie osoby go realizującej. Motywacja wyznacza kierunek tego zachowania, niekiedy określa się ją również jako chęć i gotowość do działania. W odniesieniu do funkcjonowania ludzi w organizacji to motywacja ma bezpośredni wpływ na efekty pracy, i co za tym idzie decyduje o stopniu osiągania celów. O docenianiu znaczenia motywacji pracowników w procesie osiągania celów organizacji świadczy funkcjonowanie całych systemów motywowania pracowników.

Charakterystyka motywacji wewnętrznej

O motywacji autotelicznej można mówić, jeżeli motyw podejmowania danego działania wiąże się z samym jego wykonywaniem, tymczasem motywacja zewnętrzna cechuje się dążeniem do osiągnięcia konkretnego celu działania w postaci nagrody, korzyści. Działanie w oparciu o motywację wewnętrzną wyróżnia podejmowanie go jako „celu samego w sobie”. Motywacja wewnętrzna jest istotną determinantą zachowania, może być tak dalece rozwinięta, że wykonywanie danej czynności może być podejmowane tylko ze względu na nią samą, niezależnie od celu jakiemu ma służyć, satysfakcji płynącej z jego osiągnięcia i innych efektów.

Rola motywacji autotelicznej w funkcjonowaniu organizacji

Wielu badaczy twierdzi, że realizowanie zadań pracownika może być efektywne i skuteczne tylko jeżeli opiera się na motywacji wewnętrznej, pomimo, że zostało sprowokowane zewnętrznym bodźcem. Niektórzy badacze wykluczają konieczność wzbudzania zachowań zewnętrznymi bodźcami, twierdząc, że jedynie motywacja wewnętrzna zapewnia podejmowanie inicjatywy i angażowanie się w realizację celów.

Poziom motywacji wewnętrznej w pracy uzależniony jest między innymi od tego, czy pracownik uważa się za sprawcę, decydującego o podjęciu działania czy jedynie wykonawcę poleceń. Istotnymi czynnikami zwiększania motywacji wewnętrznej są również poczucie autonomii, kompetencyjności i partycypowania w zarządzaniu organizacją.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Fajna strona, nawet ciekawy wpis, dodam se do ulubionych niech strace :)

~ michalnig / 2014-05-15 23:45:03
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy