Na czym polega burza mózgów?

Praca    
ocena

Czy burza mózgów jest skutecznym narzędziem? W jaki sposób wprowadzić ją do pracy zespołu? Problem pojawia się zwykle niespodziewanie i wymaga podjęcia szybkiej decyzji. Doświadczył tego z pewnością każdy z nas. W okresie trudności jakich doświadczają firmy w czasie kryzysu jeszcze istotniejsze jest, aby sprawnie i twórczo radzić sobie z problemami.

Na czym polega burza mózgów?

pixabay.com

Ponadto w takich warunkach dokonanie niewłaściwego wyboru może zagrozić nawet istnieniu przedsiębiorstwa. Jak zatem w sposób kreatywny i skuteczny eliminować sytuacje problemowe? Przedstawiamy jedną z przydatnych metod.

Czym jest burza mózgów? 

Brainstorming lub - po polsku - burza mózgów służą określeniu jednej z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych metod rozwiązywania problemów. Technika ta znana jest od dziesiątek lat, jednak do dziś nie straciła na aktualności i ciągle przynosi pozytywne rezultaty. Klasyczny wariant jej zastosowania polega na swobodnym przedstawianiu pomysłów na rozwiązanie problemu przez uczestników sesji. Wyłoniony z zespołu tzw. lider zapisuje propozycje w widocznym miejscu aby uniknąć dublowania się pomysłów i pobudzić wyobraźnię pozostałych osób. Ważną cechą wyróżniającą burzę mózgów jest to, że pomysły nie są oceniane i krytykowane niezależnie od tego, jak wydają się nieracjonalne.

Co sprawia, że burza mózgów jest skuteczna?

Siła tego podejścia tkwi w różnych sposobach postrzegania i rozumienia istoty problemu przez usiłujących go rozwiązać uczestników „burzy”. W skład zespołu dokonującego burzy mózgów wchodzą bowiem osoby o zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu, usposobieniu i poglądach. Różnorodność stanowi w tym przypadku swoistą zaletę zespołu, gdyż pozwala wyłonić niekonwencjonalne rozwiązania i pomysły, których nie byliby w stanie wygenerować „specjaliści” z danej dziedziny. Co dokładnie mamy na myśli? Posłużmy się przykładem z życia: Władze pewnego miasteczka miały problem z usunięciem sopli lodu z linii wysokiego napięcia. Trudność w rozwiązaniu problemu przez ekspertów sprawiła, że zastosowano burzę mózgów, której uczestnikami zostali także mieszkańcy. Oderwanej do mielenia kawy gospodyni na myśl przychodził jedynie młynek, który zostawiła w domu. Jaki był rezultat „burzy”? Inny członek zespołu z młynkiem skojarzył śmigło helikoptera i w efekcie postanowiono strącić sople podmuchem od lecącego helikoptera, co było najskuteczniejszym i najtańszym sposobem pozbycia się lodu. Niewiarygodne? A jednak prawdziwe.

Jak dobrze przeprowadzić burzę mózgów?

Odpowiedź jest prosta: dobrać odpowiednich ludzi do zespołu i zapewnić im odpowiednie warunki. Uczestnikami burzy mózgów zdecydowanie nie powinny być osoby dominujące, nie tolerancyjne, słabo zaangażowane, nie uznające innego punktu widzenia oraz krytykanci. Zespół powinien mieć do dyspozycji wydzielone i spokojne pomieszczenie. Praca nad problemem powinna być prowadzona w miarę możliwości nieprzerwanie. Powinna również panować raczej nieformalna atmosfera, sprzyjająca swobodnemu zgłaszaniu propozycji. Wskazuje się także, że problem nie powinien być przedstawiony zbyt precyzyjnie, gdyż zbytnio zawęża to skojarzenia uczestników. Jak zostało przedstawione warunków zapewniających skuteczność burzy mózgów jest niewiele a jej rezultaty, tak jak w przywołanym przykładzie, mogą być zaskakujące. Warto zatem spróbować. Powodzenia!

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy