Na czym polega ryzyko zawodowe?

Praca    
ocena

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania (wg rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP).

Na czym polega ryzyko zawodowe?

pixabay.com

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy, co za tym idzie jest on m.in. zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego każdego stanowiska pracy, którą następnie przedstawia pracownikowi. Należy pamiętać, iż pojęcie ryzyka zawodowego nie jest zarezerwowane jedynie dla zawodów niebezpiecznych, ale dotyczy także prac biurowych czy administracyjnych.

Ocena ryzyka polega na przeanalizowaniu, jakie czynniki w miejscu pracy mogą zaszkodzić zatrudnionym i jaki jest stopień tego ryzyka (wysokie, średnie, znikome). Wynikiem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego jest założenie przez pracodawcę  karty oceny ryzyka zawodowego, której okazanie konieczne będzie w trakcie przeprowadzanych w siedzibie pracodawcy kontroli BHP. Pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu:

- zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wdrożenie sposobów  ograniczenia i eliminowania ryzyka zawodowego, 

- przygotowanie odpowiednich zmian w wyposażeniu i organizacji stanowisk pracy.

Do najczęściej występujących czynników generujących ryzyko zawodowe zaliczyć można:

- ostrza, ostre krawędzie, wystające elementy, chropowatość i szerokość wyrobów, urządzeń i narzędzi, (np. stolarz),

- poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeń technicznych (np. pracownik produkcyjny),

- temperatura powierzchni wyposażenia i materiałów (np. piekarz),

- hałas (słyszalny, infradźwiękowy, ultradźwiękowy), drgania (miejscowe lub ogólne) (np. pracownik budujący drogi),

- napięcie w obwodzie elektrycznym (np. elektryk),

- promieniowanie (np. radiolog),

- obciążenie psychiczne (np. nauczyciel).

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy