Na czym polega zarządzanie wiedzą w firmie?

Praca    
ocena

Obecnie wskazuje się, że kluczowym czynnikiem konkurencyjności, umożliwiającym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa, jest odpowiednie zarządzanie wiedzą. Co skłoniło do uznania wiedzy za czynnik zwiększania konkurencyjności? W jaki sposób współczesne koncepcje wskazujące na istotność zarządzania wiedzą w organizacji wpływają na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw? Prezentujemy najważniejsze zagadnienia.

Na czym polega zarządzanie wiedzą w firmie?

photoxpress.com

Co wpłynęło na uczynienie wiedzy czynnikiem konkurencyjności?

We współczesnych czasach zmiany są powszechne i zachodzą na tyle dynamicznie, że opieranie działalności na tradycyjnie przyjętych czynnikach konkurencyjności okazuje się niewystarczające. Kluczowe staje się poszukiwanie takich źródeł konkurencyjności, które zapewnią trwałą przewagę konkurencyjną. To stało się impulsem do drobiazgowego rozpatrzenia znaczenia aktywów niematerialnych, w tym także czynnika wiedzy. W tym kontekście istotne jest wskazanie, że zarządzanie wiedzą wykracza poza utożsamianie go w wąskim rozumieniu ze szkoleniem pracowników. Zarządzanie wiedzą obejmuje także procesy tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania i utrwalenia wiedzy.

Kiedy zarządzanie wiedzą staje się kluczowe?

Zarządzanie wiedzą obecnie w mniejszym lub większym stopniu jest niezbędne we wszelkiego rodzaju organizacjach. Oznacza to, że w niektórych organizacjach właściwe zarządzanie zasobem jakim jest wiedza umożliwia przedsiębiorstwu doskonalenie działania i rozwój, a w innych będzie konieczne do nawet do przetrwania na rynku. Dzielenie się wiedzą jest szczególnie istotne w przypadku przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów i aliansów strategicznych.

Dzielenie się wiedzą na najniższym szczeblu zarządzania

Kierownictwo wielu firm usiłuje wdrożyć ideę zespołowego dzielenia się wiedzą. Skłonienie pracowników do dzielenia się wiedzą z innymi członkami organizacji jest skutecznym sposobem podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych i jednocześnie pozwala na zmniejszenie kosztów szkoleń prowadzonych przez konsultantów spoza organizacji. Poprawa relacji interpersonalnych w organizacji w wyniku wdrożenia zespołowego uczenia się korzystnie wpływa również na efektywność całej organizacji. Ważnym sposobem na wdrażanie idei dzielenia się wiedzą jest mentoring, który polega na udzielaniu informacji, porad, pomocy i wsparcia nowozatrudnionemu pracownikowi przez pracownika o dłuższym stażu.

Adaptacja do pracy w organizacji za pomocą mentoringu ma służyć także przygotowaniu nowozatrudnionego do udzielania innym pracownikom podobnego wsparcia. Metodę tą zapoczątkowali Japończycy, a obecnie stanowi ona ważny, wykorzystywany powszechnie system zarządzania wiedzą w organizacji.

A jaka jes Wasze opinia o zarządzaniu wiedzą w firmie? Zdaje egzamin? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy