Niepełnosprawni na polskim rynku pracy

Praca    
ocena

Statystyki pokazujące ilość pracujących osób niepełnosprawnych nie są dla Polski łaskawe. Duża część osób zdolnych do pracy i chętnych do podjęcia zatrudnienia napotyka na swojej drodze szereg utrudnień pozbawiających ich szans na aktywizację zawodową, a co za tym idzie, na normalne, samodzielne życie.

Jak wynika z badań w Polsce pracuje niewiele ponad 10% osób niepełnosprawnych, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 40%-50%. Wśród przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne wymienić można:

- bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia (wykształcenie średnie ogólnokształcące posiada około 7%, wyższe - około 5%);

- obawy pracodawcy związane z ryzykiem niskiej wydajności pracownika oraz możliwością zwiększonej absencji;

- bariery architektoniczne i techniczne związane z adaptacją pomieszczeń (np. brak windy, wąskie przejścia itp.);

- niesprzyjający osobom niepełnosprawnym charakter wykonywanych prac;

- obawy związane z trudnościami w komunikacji i integracji z niepełnosprawnym pracownikiem;

- zbyt duża biurokracja związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Praca niepełnosprawnego - nie tylko aby zarobić

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma obawami zarówno pracodawców, współpracowników jak i samych niepełnosprawnych osób. Jednakże pracodawcy którzy te obawy przezwyciężyli i postawili na niepełnosprawnych pracowników są w ogromnej większości niezwykle zadowoleni z ich pracy. Dla niepełnosprawnego bowiem praca to nie tylko możliwość zarobku ale także najlepszy sposób na rehabilitację społeczno - zawodową i szansa na normalne życie. W związku z tym pracownik taki jest najczęściej lepiej zmotywowany i bardziej szanuje swoją pracę niż jego pełnosprawni koledzy.

Pracownik który zarabia i płaci podatki przestaje być obciążeniem dla państwa co podnosi jego samoocenę a także daje społeczny szacunek . Bardzo ważną rolę odgrywają różnego rodzaju kampanie społeczne promujące aktywizację niepełnosprawnych, z jednej strony pomagają one w przełamywaniu negatywnych stereotypów społecznych z drugiej podpowiadają niepełnosprawnym w jaki sposób rozpocząć poszukiwanie pracy, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, gdzie się doszkalać, itp.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy