Nieskuteczne działania marketingowe

Praca    
ocena

Wielu firmom wydaje się, że marketing jest uniwersalnym środkiem na pozyskanie klientów i dlatego bez opamiętania wydają one pieniądze na zbędną promocję i reklamę. Oczywiście, przy obecnym nasileniu konkurencji działania marketingowe są w pewnym sensie niezbędne, ale niektóre z nich są dla firmy wręcz szkodliwe.

Marketing ma przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści, ale mierny produkt czy usługa nawet najlepiej zareklamowany nie znajdzie sympatyków. Jakie działania marketingowe są zatem nieskuteczne? Przedstawiamy najważniejsze aspekty.

Niedostosowanie do specyfiki firmy

Obecnie bardzo popularny jest benchmarking czyli wzorowanie się na najlepszych przedsiębiorstwach w ramach danego czynnika sukcesu. Funkcjonalna odmiana benchmarkingu polega na przenoszeniu skutecznych w innych  przedsiębiorstwach działań marketingowych na grunt innej firmy. Brak umiejętności dostosowania powielanych działań do specyfiki organizacji może spowodować nieskuteczność rozwiązań i poniesienie zbędnych, nie przynoszących oczekiwanych rezultatów wydatków. Należy zatem wykazywać się ogromną ostrożnością w dobieraniu działań marketingowych do specyfiki organizacji.

Brak ciągłości

Każda reklama ma to do siebie, że zapada w pamięć potencjalnym odbiorcom, gdy jest regularnie powtarzana. Często jednak działania marketingowe są podejmowane w sposób nie systematyczny, w zależności od tego jakim budżetem dysponuje w danym momencie organizacja oraz ile czasu na zaplanowanie marketingu ma kadra zarządzająca. Okazjonalne działania promocyjne prowadzą raczej do strat niż do wzrostu efektywności funkcjonowania firmy. Istotne jest zatem zapewnienie ciągłości działań marketingowych.

Przenoszenie odpowiedzialności

Działania marketingowe powinny być przemyślane, kompleksowe, systematyczne, dostosowane zarówno do charakterystyki firmy, jak i wymagań odbiorców. Planowanie, organizowanie i koordynowanie marketingu wymaga od kadry zarządzającej wiele wysiłku, dlatego też promocja i reklama są często wydzielane z firmy i zlecane zewnętrznym wykonawcom. Jest to bardzo ryzykowne posunięcie, istnieje bowiem zagrożenie zatarcia wizerunku firmy w otoczeniu i brak skuteczności w promocji firmy.

Zagospodarowanie „wolnych” zasobów

Działania w obszarze promocji i reklamy są często podejmowane w celu wykorzystania bezużytecznych lub marnujących się zasobów. Znane i dość powszechne jest zatem zlecanie przedstawiania oferty pracownikowi, który w tym czasie nie ma „nic lepszego do roboty” niezależnie od tego czy zna i potrafi praktycznie wykorzystać narzędzia marketingowe. Innym przykładem takiego „zagospodarowywania wolnych zasobów” jest drukowanie niepotrzebnych ulotek promocyjnych tylko po to, by wykorzystać papier i tusz dostępny w drukarce. Te i podobne działania ze względu na brak odpowiedniego zaplanowania i skoordynowania nie przyniosą więc pożądanych rezultatów w obszarze promocji.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy