O co nie pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Praca    
ocena

O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Rozmowa kwalifikacyjna to często stresujące przeżycie nie tylko dla ubiegającego się o pracę ale także dla osoby rekrutującej. Potencjalny pracodawca chce uzyskać jak najwięcej informacji o potencjalnym pracowniku, nie tylko dotyczących kwalifikacji zawodowych ale też jego charakteru i osobowości. Powinien on jednak uważać aby zbytnio nie ingerować w życie osobiste kandydata.

O co nie pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

pixabay.com

Rozmowa kwalifikacyjna szczególnie dotycząca wyższych stanowisk jest kluczowym elementem decydującym o nawiązaniu współpracy z daną osobą. Trzeba pamiętać, że tego typu spotkanie ma charakter formalny i obowiązują na nim ściśle określone zasady.  Zadawane pytania powinny być rzeczowe i  uzasadnione charakterem proponowanej pracy i w żadnym wypadku nie mogą naruszać dóbr osobistych kandydata. 

O co wolno pytać?

Często doświadczeni rekruterzy balansują na granicy, zadając zaskakujące i nietypowe pytania, chcąc uzyskać informację na temat reakcji kandydatów na zaskakujące sytuacje. Standardem jest, iż rekrutujący może pytać o wszystko co wiąże się z danym stanowiskiem oraz doświadczeniem zawodowym kandydata, wchodząc jednak na grunt pytań o prywatność trzeba zachować  ostrożność i pamiętać, iż zadanie pewnych pytań może mieć konsekwencje prawne.

Kodeks Pracy wyznacza zakres informacji, których podania pracodawca może żądać od kandydata. I tak można pytać o imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji, imiona i nazwiska rodziców, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Ponadto przepisy pozwalają na żądanie udokumentowania powyższych informacji.

Niedozwolone pytania

Kodeks Pracy jednoznacznie stanowi, iż decyzja o zatrudnieniu pracownika nie może być zależna od jego: płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej. W praktyce potencjalny pracodawca najczęściej chce uzyskać informacje na temat stanu zdrowia kandydata czy też  jego sytuacji rodzinnej, gdyż te okoliczności mogą mieć wpływ na wykonywaną pracę czy ilość zwolnień lekarskich.

Jednakże trzeba pamiętać, iż pytania typu:

- Ile planuje Pani dzieci?

- Czy choruje Pana/i na przewlekłą chorobę?

- Skąd pochodzi Pana/i rodzina ?

są zakazane, a potencjalny pracownik ma pełne prawo odmowy odpowiedzi. Co innego gdy osoba „przesłuchiwana” zgodzi się na udzielenie informacji ze sfery prywatnej, zgoda niweluje bezprawność działania rekrutera. W sytuacji gdy pracodawca swoimi pytaniami łamie prawo może narazić się na odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy