Offshoring jako forma outsourcingu

Praca    
ocena

Słynne słowa Henry’ ego Forda o tym, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś najtaniej, najwydajniej i najlepiej jak to jest możliwe, to nie powinniśmy się w ogóle tym zajmować - dziś są jeszcze bardziej aktualne niż w 1923 roku kiedy to zostały wypowiedziane.

Offshoring jako forma outsourcingu

photoxpress.com

Współcześnie znaczna większość wiodących przedsiębiorstw urzeczywistnia bowiem tę idee wykorzystując w swej działalności metodę outsourcingu lub jej formę, którą stanowi offshoring. Na czym polega outsourcing oraz co jest zasadniczą charakterystyką offshoringu? Przedstawiamy najistotniejsze aspekty.

Outsourcing czyli wykorzystywanie źródeł zewnętrznych

Przywołane słowa znanego, amerykańskiego lidera przemysłu samochodowego w pełni ukazują zasadność stosowania outsourcingu. Pozbawione sensu byłoby bowiem samodzielne realizowanie czynności, zadań, funkcji i procesów, które możnaby zlecić firmom znacznie efektywniej je wykonujących. Idea ta stworzyła zatem podwaliny metody outsourcingu, która w swej istocie polega właśnie na zlecaniu zadań, funkcji i procesów firmom zewnętrznym specjalizującym się w tym zakresie.

Partnerów do współpracy w ramach outsourcingu można poszukiwać zarówno w obrębie kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, jak również zagranicą. W tym drugim przypadku, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków będziemy mieć do czynienia z offshoringiem.

Czym wyróżnia się offshoring?

Jak już zostało wspomniane offshoring jest odmianą outsourcingu prowadzonego zagranicą. Offshoring cechuje jednak dodatkowa charakterystyka, odróżniająca go od outsourcingu. Outsourcing powiem polega wyłącznie na zlecaniu zadań zewnętrznym firmom, natomiast w odniesieniu do offshoringu istnieje także możliwość występowania w ramach tej samej firmy. Zdarza się bowiem, że określona dziedzina działalności przedsiębiorstwa zostaje polecona istniejącej filii firmy lub w zamiarze wykorzystania offshoringu zostaje otworzony zagraniczny oddział przedsiębiorstwa. Przeniesienie produkcji bądź świadczenia usług za granicę może być oczywiście całkowite lub częściowe. Przedmiotem offshoringu są najczęściej usługi call - center, IT, księgowość, działalność marketingowa i B + R.

Motywy przedsięwzięć offshoringowych

Zasadniczym powodem stosowania offshoringu jest możliwość obniżenia kosztów działalności. Najczęściej dotyczy to wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników, gdyż w niektórych krajach takich jak Indie koszty pracy są znacznie niższe. Offshoring pozwala firmie na skoncentrowanie uwagi, zasobów i środków na działalności podstawowej oraz zwiększa elastyczność w dostosowaniu do wymogów otoczenia. Ponadto stosując to rozwiązanie firma uzyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy i w związku z tym może podnosić jakość produktów i usług.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy