Pierwszeństwo w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Praca    
ocena

W Polsce wiele osób niepełnosprawnych ma duże trudności ze znalezieniem pracy, a co za tym idzie usamodzielnienie się. W aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pomóc mają nowe przepisy. 8 września 2011 roku prezydent podpisał ustawę, która wprowadza ułatwienia przy naborze do jednostek administracji dla osób niepełnosprawnych.

Pierwszeństwo w zatrudnianiu niepełnosprawnych

dreamstime.com

Celem wprowadzanych zmian ma być zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, wśród urzędników państwowych oraz wśród pracowników samorządowych. Tak zwane pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie polegało na:

1. W przypadku służby cywilnej, osoba niepełnosprawna która znajdzie się w gronie 5 najlepszych osób wyłonionych w wyniku naboru lub wśród 2 najlepszych osób - w razie naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, a wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w danej jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, zatrudniający będzie miał obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

2. Do ustawy o zatrudnianiu urzędników państwowych wprowadzono zapis mówiący, iż  jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. O sposobie ustalania pierwszeństwa będzie decydował kierownik jednostki.

3. W zakresie zmian dotyczących pracowników samorządowych - jeżeli niepełnosprawny znajdzie się w gronie 5 najlepszych osób wyłonionych w wyniku naboru na stanowisko urzędnicze (z wyłączeniem stanowisk kierowniczych), a wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% będzie miał on pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Niestety nowe przepisy nie przez wszystkich zostały ocenione pozytywnie. Część ekspertów uważa, że sytuacja gdy o zatrudnieniu decyduje niepełnosprawność, a nie kwalifikacje, może prowadzić z kolei do dyskryminacji osób zdrowych. Poza tym alarmują oni że większość urzędów nadal nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy