Pionierstwo jako strategia

Praca    
ocena

Kryzys w gospodarce stwarza szczególne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Zjawiska kryzysowe znacznie nasilają trudności z jakimi zmaga się organizacja, odmienne w porównaniu z okresem rozkwitu w gospodarce są także uwarunkowania sprawności działania, odniesienia sukcesu i wymogi jaki musi spełniać organizacja by przetrwać na rynku.

Pionierstwo jako strategia

sxc.hu

Podczas kryzysu następuje zatem swoiste przewartościowanie czynników decydujących o efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Jakie są determinanty efektywnego funkcjonowania organizacji w fazie kryzysu gospodarczego? Przedstawiamy najskuteczniejsze strategie.

Pionierstwo w działaniu

Najbardziej istotną wskazówką dla przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach kryzysowych jest dążenie do wyprzedzenia konkurentów w kwestii czasu. Rozpatrzenie przyczyn sukcesu różnych organizacji pozwala stwierdzić, że niezwykle często o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo decydowało bycie pionierem, zaoferowanie nieznanego dotychczas produktu czy usługi. Istotne jest, że poprzez pionierstwo firma ma możliwość trwale skojarzyć własny wizerunek z marką produktu.

Znakomitym przykładem takiego pioniera jest firma Coca - Cola, która uzyskała i ciągle utrzymuje ogromne korzyści z bycia pierwszym producentem znanego napoju. Niejednokrotnie bowiem firma, która „odkryła” na przykład nowy sposób produkcji, technologię może swój „wynalazek” opatentować chroniąc się przed konkurencją i  zapewniając sobie pozycję lidera. Być może inna firma mogłaby jeszcze lepiej wykorzystać i rozwinąć „odkrycie”, lecz w tym przypadku o sukcesie decyduje bycie pierwszym, a nie efektywniejszym.

Przedsiębiorstwo, które aspiruje do poprawy efektywności funkcjonowania w czasie trudności gospodarczych powinno więc starać się być zawsze o krok przed konkurencją. W trudnych czasach o przetrwaniu może bowiem zdecydować to, że firma jako pierwsza uzyska informację o zmianie preferencji, przepisów prawa, warunkach prowadzenia działalności.

Odnaleźć własną przestrzeń

Zdobycie przewagi czasowej nad konkurencją w dostępie do informacji, technologii, wiedzy o metodach zarządzania może być kluczowe dla konkurencyjności organizacji w czasie kryzysu, niekiedy jednak z różnych powodów przewodzenie firmy w tym zakresie nie jest możliwe. Czy wówczas nie ma już możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej? Oczywiście jest, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo będzie potrafiło wykreować „własną przestrzeń”, w której uzyska pozycję lidera. Niezbędnym warunkiem aby dostrzec szanse na stworzenie nowej przestrzeni rynkowej jest kreatywność i innowacyjność, niewskazane jest w tym zakresie naśladowanie rozwiązań innych firm. Istotne jest bowiem, że jeżeli nie możemy być pionierem w danym obszarze warto wykreować nową przestrzeń, w której będziemy liderami.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy