Podstawowe formy zatrudnienia pracowników

Praca    
ocena

Obecnie poza klasyczną formą zatrudnienia stosuje się często bardziej elastyczne formy współpracy. Pozwalają one lepiej zorganizować wykonywanie zadań i co ważne dla pracodawców obniżyć koszty pracy.

Podstawowe formy zatrudnienia pracowników

pixabay.com

Umowa o pracę

Zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy jest podstawowym i nadal najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem. Z punktu widzenia pracodawcy jest to najbardziej kosztowna forma zatrudnienia. Z punktu widzenia pracowników jest bardzo korzystna, gdyż zapewnia system gwarancji i przywilejów pracowniczych takich jak minimalne wynagrodzenie, płatny urlop, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, normowany czas pracy, szczególna ochrona wybranych grup pracowników czy stosowanie określonych procedur przy wypowiadaniu umów.

Umowy cywilnoprawne

Umowy prawa cywilnego są chętnie wykorzystywane przez pracodawców ze względu na ograniczone uprawnienia pracowników oraz mniejsze koszty po stronie pracodawców. Są to najczęściej umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie narzucają minimalnych gwarancji zapewniając dużą swobodę w kształtowaniu kontraktu dotyczącego wykonywania pracy. Co więcej, pracodawcy mają możliwość uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od rezultatów osiąganych przez osobę zatrudnioną.

Umowy cywilnoprawne nie określają czasu pracy, zamiast tego ustalają zadania, jakie w ramach umowy mają zostać wykonane oraz rezultat końcowy.

Należy pamiętać, że włączając do umowy cywilnoprawnej elementy zawarte w klasycznych umowach o pracę takie jak płatny urlop czy regulacje dotyczące czasu pracy można spowodować przekształcenie kontraktu cywilnoprawnego w stosunek pracy. Umów cywilnoprawnych nie można zwierać, jeśli praca jest wykonywana osobiście, w sposób ciągły (nie jednorazowy) i ma charakter podporządkowany (określone miejsce i czas oraz nadzór przełożonego).

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie, jako forma współpracy zyskuje w ostatnich latach na popularności. Można się zastanawiać nad zasadnością traktowania tej formy realizacji zleceń, jako formy zatrudnienia, gdyż jest to w zasadzie prowadzenie jednoosobowej firmy. Współpraca w ramach samozatrudnienia pozwala ryzyko finansowe pewnych działań przesunąć z przedsiębiorcy zlecającego czynności na osobę samozatrudnioną przyjmującą zlecenie. Osoba przechodząca na samozatrudnienie traci uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.

Wszelkie zasady współpracy z kontrahentem, w tym terminy wypowiedzenia umowy o współpracy czy dodatkowego wynagrodzenia za brak płatnego urlopu samozatrudniony musi każdorazowo negocjować. Po stronie osoby samozatrudnionej pozostaje również prowadzenie administracji księgowo-podatkowej oraz regulacja zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Samozatrudnienie ma też pozytywne aspekty, wśród których wymienić należy elastyczność w organizowaniu czasu pracy i możliwość podejmowanie wszelkich decyzji związanych z rozwojem własnej jednoosobowej firmy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy