Powody unikania podziału pracy

Praca    
ocena

Bycie „stale zajętym” nie oznacza, że jest to maksymalnie efektywne, oraz że zajmujemy się tym co naprawdę ważne i potrzebne. Jest dwóch głównych „winowajców” nadmiernego przepracowania - zła organizacja czasu oraz brak umiejętności dzielenia się pracą. Jakie znaczenie odgrywa podział pracy we współczesnych organizacjach oraz dlaczego występują trudności z jego dokonaniem?

Dlaczego unikamy dzielenia się pracą?

Najdoskonalszym przykładem osób, które niechętnie dzielą się pracą są nasze matki. Ile to razy pytane dlaczego nie zlecą danych obowiązków innym członkom rodziny odpowiadają, że: „same zrobią to szybciej i dokładniej” albo, że „nie mają czasu by po kolei tłumaczyć wszystko domownikom”. Czy same zatem nie przyczyniają się do nadmiernego obciążenia obowiązkami? Te same poglądy leżą u podstaw „wyręczania innych” w miejscu pracy. Kierownik będąc przekonany o tym, że sam najlepiej „zna się na rzeczy” bierze na siebie wszystkie, bądź znaczną większość także rutynowych zadań.

Nawet jeżeli ma rację w osądzie swoich umiejętności, to powinien wziąć również pod uwagę to, że jeżeli np. zachoruje lub wyjedzie na urlop w firmie wszystko się „posypie”, gdyż nie będzie miał go kto zastąpić. Nie mówiąc już o tym, że do zadań kierownika nie należy zajmowanie się „błahostkami”, lecz decydowanie o rozwoju przedsiębiorstwa. Brak dokonywania podziału pracy może być także spowodowany przyzwyczajeniem do wykonywania danych czynności „po swojemu”, brak zaufania do pracowników i niechęć do delegowania im uprawnień. Niezależnie od przyczyny brak umiejętności dzielenia się pracą zawsze powoduje spadek efektywności.

Umiejętność podziału pracy

Jak wspomnieliśmy brak umiejętności podziału pracy przynosi złe skutki. Warto zatem nabyć, tę umiejętność by podnieść efektywność funkcjonowania organizacji. Jak to zrobić? Jeżeli obawiasz się, że pracownicy wykonają pracę „gorzej” niż Ty byś to zrobił wyznacz konkretne cele do osiągnięcia, standardy, stwórz odpowiednie warunki, przeszkol pracowników lub podejmij jakiekolwiek inne działanie, które pomoże Ci zyskać przekonanie, że możesz powierzyć tę czynność komuś innemu.

Możesz też przyglądać się pracom zespołu i jeśli zostaniesz o to poproszony udzielać wskazówek. Uważaj jednak by zbytnio nie ingerować w pracę zespołu! Musisz pamiętać, że zadanie (szczególnie to złożone) będzie dobrze wykonane tylko jeżeli pracownicy się w nie zaangażują i wezmą za nie odpowiedzialność, a do tego niezbędna jest… samodzielność! Nie ograniczaj zatem swoich pracowników zbyt ścisłą kontrolą!

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy