Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Praca    
ocena

Po pojawieniu się dziecka zmienia się całe życie młodych rodziców, również sprawy zawodowe muszą ulec znacznej reorganizacji. Urlop macierzyński często traktowany jest jako pewne minimum, które każda matka powinna spędzić z noworodkiem, to czy po zakończeniu tego urlopu chce wrócić do pracy, to już indywidualna decyzja uzgadniania pomiędzy młodą mamą a jej pracodawcą.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

pixabay.com

O tym, czy młoda mama chce wrócić do pracy po upływie czterech miesięcy urlopu macierzyńskiego czy też nie czuje się ona jeszcze gotowa na rozłąkę z dzieckiem powinna zdecydować ona sama po przedyskutowaniu sytuacji z partnerem, jednak bez ulegania presji społecznej czy rodzinnej. Jeżeli zapadnie decyzja o powrocie do aktywności zawodowej podstawą powinno być dokładne przemyślenie organizacji życia codziennego i przystosowanie się do nowych realiów.

Oczywiście najważniejszą rzeczą, którą trzeba rozstrzygnąć jest kwestia opieki nad dzieckiem w czasie nieobecności mamy. Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest niewątpliwie możliwość pozostawienia dziecka z członkiem rodziny - babcią, ciocią lub mężem, który przecież ma prawną możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego.

Aspekty prawne

Prawo gwarantuje matkom powrót na swoje miejsce pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.  Ponadto do 4 roku życia dziecka matka nie powinna być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz być delegowana poza stałe miejsce pracy - chyba że wyrazi na to zgodę. W zakresie świadczeń urlopowych osobom sprawującym opiekę na dzieckiem do lat 14 przysługuje prawo do dwóch dodatkowych dni urlopu w roku kalendarzowym.

Ważne porozumienie z pracodawcą

Przed powrotem do firmy warto spotkać się z pracodawcą i ustalić z nim dogodne dla obu stron warunki powrotu do pracy. Być może uda się na początek część obowiązków przenieść do domu lub uzgodnić elastyczne godziny pracy. Na szczęście coraz więcej pracodawców przekonuje się do pracujących mam i nie traktuje ich już jako obciążenie, a określoną wartość w którą warto inwestować. Młode mamy to najczęściej lojalni, wydajni i świetnie zorganizowani pracownicy, którym bardzo zależy na utrzymaniu stanowiska.

Korzystaliście z urlopu macierzyńskiego? Ile w Waszym przypadku trwał tego typu urlop?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy