Pracownik za granicą a obowiązki pracodawcy

Praca    
ocena

Dzięki członkowstwu Polski w Unii Europejskiej i znacznemu uproszczeniu przepisów wielu pracodawców decyduje się na delegowanie swoich pracowników za granicę. Jest to popularne rozwiązanie m.in. w branży budowlanej gdzie firmy wysyłają swoich ludzi na zagraniczne budowy. Oto formalności które należy spełnić przy delegowaniu pracowników do pracy w Unii.

Pracownik za granicą a obowiązki pracodawcy

photoxpress.com

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Dyrektywy  96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi warunków pracy takich, jakie mają gwarantowane pracownicy w kraju, do którego pracownik jest delegowany.

To oznacza iż pracodawca będzie musiał dostosować warunki zatrudnienia pracownika do standardów obowiązujących w kraju oddelegowania w zakresie czasu pracy, okresu wypoczynku, wymiaru płatnych urlopów rocznych, stawki płacy włącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne to zgodnie z unijnymi przepisami pracownik wykonujący pracę na terytorium państwa członkowskiego na rachunek przedsiębiorstwa, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został delegowany na terytorium innego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam pracy, podlega nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy i że nie został on delegowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął.

Aby pracownik mógł być ubezpieczony w Polsce muszą być ponadto spełnione następujące warunki: wysłanie pracowników nie powinno stanowić jedynej działalności przedsiębiorcy (musi on wykazywać działalność krajową) siedziba, a także główne miejsce prowadzenia działalności, powinny być na terytorium Polski.

Podatki

Aby pracownik oddelegowany do pracy za granicą mógł być opodatkowany w Polsce  nie może przebywać w drugim państwie przez okres lub okresy dłuższe niż 183 dni w roku, ponadto jego wynagrodzenie  jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, oraz wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje, że dochód pracownika z tytułu pracy za granicą będzie podlegał opodatkowaniu w kraju wykonywania pracy.

Pracujecie bądź pracowaliście za granicą? Byliście kiedyś w sytuacji, w której pracodawca nie dopełniał swoich obowiązków? Opowiedzcie o tym w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy