Prawa pracującego studenta

Praca    
ocena

W dzisiejszych czasach bardzo wielu studentów łączy naukę z pracą, jest to spowodowane czynnikami ekonomicznymi, ale także chęcią zdobywania doświadczenia zawodowego. Ponadto wielu doświadczonych pracowników decyduje się na rozpoczęcie studiów. Często pogodzenie uczelni z etatem nie jest łatwe dlatego warto znać możliwości, które daje prawo pracy.

Prawa pracującego studenta

pixabay.com

W przypadku osób jednocześnie pracujących i studiujących można rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich polega na skierowaniu pracownika na studia przez pracodawcę, druga - na kształceniu się z własnej inicjatywy. 

Studia za zgodą pracodawcy

Artykuł 17 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jednakże w praktyce ten przepis dotyczy jedynie pracowników rozpoczynających naukę za zgodą pracodawcy, to właśnie oni mogą liczyć na szereg udogodnień gwarantowanych przepisami prawa takich jak:

- 21 dni roboczych urlopu szkoleniowegow każdym roku studiów, w przypadku trybu wieczorowego lub zaocznego;

- jeżeli czas pracy pracownika uniemożliwia stawienie się na zajęciach, uczącemu się pracownikowi przysługuje zwolnienie z części dnia pracy;

- 28 dniu urlopu szkoleniowego w przypadku nauki na studiach podyplomowych oraz 6 dni urlopu na przystąpienie do egzaminów końcowych.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za powyższe urlopy stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Studia bez skierowania pracodawcy

Studenci rozpoczynający pracę w trakcie studiów lub osoby pracujące i uczące się ale bez skierowania od pracodawcy niestety nie mogą korzystać z powyższych płatnych urlopów szkoleniowych. Ich możliwości pogodzenia pracy z kształceniem są w duże mierze uzależnione od dobrej woli pracodawcy i jego elastyczności. Warto negocjować z przełożonymi próbując przekonać ich np. iż wiedza zdobyta na studiach w przyszłości przyniesie korzyści w pracy.

Z pracodawcą można umówić się na przykład na:

- urlop bezpłatny lub zwolnienie z części dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia;

- w przypadku nauki w innej miejscowości- zastosowanie zasad jak przy delegacjach służbowych (zwrot kosztów przejazdu, noclegu i diet);

- zwrot kosztów materiałów dydaktycznych.

Studia bez zgody pracodawcy

W przypadku pracodawców nieżyczliwie patrzących na studiującego pracownika jedynym wyjściem jest wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależny jest od stażu pracy.

Łączycie pracę ze studiami? W jaki sposób łączycie obowiązki na uczelni z pracą?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy