Przygotowanie do testu psychologicznego

Praca    
ocena

Testy psychologiczne są metodą coraz częściej stosowaną w trakcie poszukiwań pracowników najodpowiedniejszych na dane stanowisko. Do tej pory były one praktykowane głównie w korporacjach przeprowadzających wieloetapowe procesy rekrutacyjne, obecnie jednak coraz więcej mniejszych firm chce zbadać nie tylko merytoryczne przygotowanie pracownika ale także jego osobowość.

Przygotowanie do testu psychologicznego

pixabay.com

Testy psychologiczne można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to tzw. testy osobowości, których celem jest zbadanie czy charakter danej osoby jest odpowiedni dla obsadzanego stanowiska, jak kandydat zachowa się w określonych sytuacjach, w jaki sposób będzie próbował rozwiązać zaistniałe problemy itp. Drugi rodzaj testów psychologicznych to testy badające inteligencje, zdolności logicznego myślenia, spostrzegawczość. Składają się one najczęściej z zadań logicznych, rachunkowych czy słownych.

Pytania zawarte w tego typu testach często balansują na granicy prywatności, dlatego każdy kandydat powinien mieć świadomość, iż może odmówić udziału w badaniu, a w sytuacji gdy się na nie zdecyduje ma prawo do: informacji o kwalifikacjach osób przeprowadzających badanie i interpretujących jego rezultaty, informacji o celu badania, stopniu poufności jego wyników oraz o tym, jak te wyniki mają zostać wykorzystane, dostępu do wyników badań.

Czy do testów psychologicznych można się przygotować?

Wielu potencjalnych pracowników myli profesjonalne testy psychologiczne z psychozabawami, które zna z prasy i próbuje przechytrzyć pracodawcę udzielając podczas badania odpowiedzi które ich zdaniem pracodawca chciałby usłyszeć. Jednakże w przypadku profesjonalnie przygotowanych przez wykwalifikowane osoby testów opartych na określonych teoriach psychologicznych, które nadają sens ich wynikom taka manipulacja jest bardzo trudna i może przynieść opłakane dla kandydata rezultaty. Natomiast w przypadku testów sprawdzających umiejętności logiczne rzeczywiście warto rozwiązać kilka przykładowych zestawów zadań gdyż pozwala to wyćwiczyć umysł i skrócić czas potrzebny na rozwiązywanie łamigłówek tego typu.

Przykłady pytań pojawiających się na testach rekrutacyjnych

Czy kiedykolwiek wziąłeś materiały piśmienne lub biurowy sprzęt do domu, do prywatnego użytku?

Czy korzystasz z nielicencjonowanego oprogramowania lub nielegalnie kopiowanej muzyki?

Czy zdarzyło Ci się skłamać na temat swoich kwalifikacji?

Czy odczuwasz potrzebę kontroli i sprawdzania postępów w działaniach swoich współpracowników?

Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz?

Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni?

Czy chciałbyś wykonywać pracę, polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach różnych rzeczy lub wydarzeń?

Czy jest dla Ciebie ważne, aby mieć większe osiągnięcia niż inni?

Czy wolisz raczej kierować pracą grupy, niż być jej członkiem?

Czy lubisz takie działania, których wynik daje się obiektywnie zmierzyć?

Braliście kiedyś udział w teście psychologicznym? Przygotowywaliście się do niego? Jeśli tak, to w jaki sposób?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy