Referencje od pracodawcy

Praca    
ocena

Czy warto prosić o referencje od poprzednich pracodawców? Z obserwacji prowadzonych przez specjalistów HR wynika, iż jedynie co 10 proces rekrutacyjny zawiera w sobie punkt sprawdzenia referencji pracownika. Dlaczego ta metoda pozwalająca na pozór w prosty sposób uzyskać opinie o pracowniku jest tak rzadko wykorzystywana?

Referencje od pracodawcy

pixabay.com

Referencje mogą mieć charakter ustny lub pisemny czyli tzw. listów rekomendacyjnych. Pierwszy rodzaj rekomendacji sprowadza się zazwyczaj do deklaracji możliwości udostępnienia numeru telefonu do przedstawiciela poprzedniego zakładu pracy. Wbrew pozorom uzyskanie referencji ustnych nie zawsze jest łatwe, gdyż wielu pracodawców niechętnie udziela informacji na temat swoich byłych pracowników czy to ze względu na brak czasu lub obawę narażenia się na kłopoty prawne lub towarzyskie.

W wielu przypadkach rekruterzy nie dokonują faktycznego sprawdzenia referencji jednak doceniają sam fakt zadeklarowania przez kandydata, iż taka weryfikacja jest możliwa, stanowi to komunikat iż dana osoba nie ma nic do ukrycia i jest uczciwa.

Referencje zależą od stanowiska

W praktyce w przypadku stanowisk niższych rolę referencji pełnią świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, osoba rekrutująca sprawdza w nich m.in. ilość zwolnień lekarskich czy sposób rozwiązania umowy o pracę. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyższych stanowisk gdzie opinia jaką pracownik posiada w danej branży może mieć spore znaczenie. Wielu specjalistów czy managerów umieszcza w swoim cv informację- referencje dostępne na życzenie.

Taka informacja oznacza, iż kandydat jest w stanie przedstawić listę kontaktów referencyjnych, czyli osób u których można uzyskać informację o kandydacie. Lista taka oprócz nazwiska osoby udzielającej referencji i jej numeru telefonu, powinna zawierać również jej funkcję i zależność służbową. Osoby z listy powinny być uprzedzone o możliwości zapytania referencyjnego. Takie referencje ustne są zazwyczaj lepiej postrzegane niż ich pisemny odpowiednik, który uważany jest za mniej wiarygodny jako zawierający jedynie ogólne sformułowania i frazesy na temat danej osoby. 

Nieetyczne referencje

Część rekruterów decyduje się na szukanie informacji o kandydacie bez jego wiedzy, kontaktując się również z osobami z poza listy referencyjnej, jednakże takie działania mogą zostać uznane za wątpliwe etycznie gdyż pozbawiają kandydata możliwości przedstawienia swojej perspektywy czy odniesienia się do opinii na swój temat.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy