Rekrutacja wewnętrzna

Praca    
ocena

Rekrutacja wewnętrzna czyli poszukiwanie kandydata na dane stanowisko spośród obecnych pracowników firmy ma wiele zalet ale może wiązać się także z kilkoma negatywnymi czynnikami. Przed podjęciem decyzji o jej zastosowaniu warto poznać jej plusy i minusy.

Rekrutacja wewnętrzna

photoxpress.com

Do podstawowych zalet rekrutacji wewnętrznej należą stosunkowo niskie koszty jej przeprowadzenia w porównaniu z poszukiwaniem pracowników na zewnątrz. Niejednokrotnie pracodawcy przeznaczają duże nakłady finansowe na przeprowadzenie skomplikowanych kilkuetapowych procesów rekrutacyjnych, zapominając o osobach już pracujących w firmie, które mogłyby świetnie nadawać się na wakujące stanowisko. 

Dlaczego warto?

Dla firm będących w gorszej sytuacji finansowej wewnętrzne przesunięcia kadrowe mogą być szansą zarówno na docenienie wartościowych pracowników jak i dalszy rozwój przedsiębiorstwa bez konieczności zatrudniania kolejnych pracowników.

Specjaliści wśród korzyści rekrutacji wewnętrznej wymieniają również:

- wzrost motywacji pracowników. Pracownicy mają świadomość, iż ich wieloletnia praca i lojalność wobec firmy mogą zaowocować w przyszłości awansem na wyższe stanowisko;

- łatwiejsza adaptacja pracownika na nowym stanowisku spowodowana jego znajomością realiów przedsiębiorstwa oraz pozostałego personelu;

- niższe koszty obsadzenia wakującego stanowiska; najczęściej oczekiwania finansowe pracowników z zewnątrz są wyższe niż tych już pracujących w firmi.

Dlaczego nie warto?

Niewątpliwie korzyści z rekrutacji wewnętrznej jest sporo, jednakże istnieje tez kilka minusów tej formy polityki kadrowej.

Wśród głównych zarzutów najczęściej wymienia się:

- ryzyko pojawienia się konfliktów związanych ze zmianą zależności służbowych pomiędzy pracownikami, osoby pominięte przy awansie mogą czuć się pokrzywdzone i mieć problemy z wykonywaniem poleceń swojego byłego kolegi a obecnego przełożonego;

- znajomość realiów firmy jest z reguły atutem ale brak dystansu i świeżego spojrzenia na problemy przedsiębiorstwa może okazać się czynnikiem hamującym.

Tak jak w przypadku innych metod rekrutacyjnych kluczem do powodzenia rekrutacji wewnętrznej jest właściwe jej przygotowanie i przeprowadzenie procesu. Przede wszystkim określić należy jasne przejrzyste zasady dla kandydatów tak aby uniknąć jakichkolwiek posądzeń o wpływ czynników nieformalnych, znajomości, układów na wynik rekrutacji. Po zakończeniu procesu i wyborze najodpowiedniejszej osoby pamiętać należy o zapewnieniu wsparcia zarówno awansowanemu pracownikowi jak i pozostałym biorącym udział w rekrutacji, którym nie udało się uzyskać awansu. Ważne aby te osoby nie czuły się przegrane i pozbawione szans w kolejnej wewnętrznej rekrutacji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy