Rodzaje aliansów strategicznych

Praca    
ocena

Alianse strategiczne to zwykle forma połączenia współpracy i rywalizacji uczestniczących w nich przedsiębiorstw. Bywa jednak, że sojusze strategiczne są tworzone pomiędzy organizacjami nie będącymi konkurentami rynkowymi. W związku z tym wyróżnia się różne rodzaje aliansów strategicznych ze względu na konkurencyjny lub niekonkurencyjny charakter relacji pomiędzy uczestnikami sojuszu. Jakie są zatem rodzaje aliansów strategicznych i co jest wspólne dla różnych ich typów? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi:

1) Tworzone zgodnie z logiką konkurencyjną - najczęściej wykorzystywane w przemyśle samochodowym:

- Ścisła integracja - polega na współpracy w ramach określonej dziedziny działalności przy zachowaniu nastawienia konkurencyjnego w pozostałych obszarach. Zasadniczo mają one prowadzić do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej poprzez efekty skali.

- Alians addytywny - ma doprowadzić do rozwijania produktów, jest zatem zawierany przez przedsiębiorstwa o podobnej pozycji na rynku, wytwarzających podobne produkty. Współpraca polega na podziale zadań przy wytwarzaniu i sprzedaży produktów i ze względu na koszt inwestycji jest długotrwała.

2) Tworzone zgodnie z logiką transakcyjną:

- Alians komplementarny - zawierany pomiędzy przedsiębiorstwami, które nie są bezpośrednimi konkurentami ze względu na zróżnicowanie działalności. Współpraca polega najczęściej na produkcji przez jednego z partnerów i dystrybucji gotowego wyrobu przez drugiego.

3) Alianse między przedsiębiorstwami niekonkurencyjnymi:

- Partnerstwo wertykalne - współpraca przedsiębiorstw funkcjonujących w dwóch następujących po sobie ogniwach wartości. Polega na odejściu od produkcji masowej na rzecz produkcji „just in time”.

- Międzynarodowe spółki joint venture - obejmują przedsiębiorstwa posiadające siedziby w różnych krajach. Dzięki tego typu współpracy producent z jednego kraju ma dostęp do rynków zbytu w innym kraju. Przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją zyskuje możliwość sprzedaży gotowego produktu, bez konieczności jego wytwarzania.

- Porozumienie międzysektorowe - współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych sektorów lub odmiennych łańcuchów wartości. Służy dywersyfikacji działalności, zdobyciu kompetencji partnera a także synergii technologicznej i handlowej.

Co jest wspólne dla różnych rodzajów aliansów strategicznych? Warto podkreślić, że wszystkie rodzaje aliansów strategicznych łączy orientacja na realizację określonych celów oraz długi okres trwania. Aby alians strategiczny przyniósł oczekiwane korzyści jego uczestnikom, relacje pomiędzy przedsiębiorstwami powinny być oparte na zasadach partnerstwa, adekwatności nakładów do uzyskiwanych korzyści i zachowaniu odrębności partnerów sojuszu.

Jaka jest Wasza opinia na temat aliansów strategicznych? A może mieliście okazję być w takim aliansie stroną? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy