Rozmowa rekrutacyjna w języku obcym

Praca    
ocena

Poszukujący pracy, ale także kandydaci na studia obecnie są coraz częściej zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym. Dziś znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest powszechna, jednak mimo to większość kandydatów do pracy, w szczególności tych, którzy nigdy nie pracowali zagranicą obawia się odpowiadania na pytania w języku innym niż ojczysty.

Rozmowa rekrutacyjna w języku obcym

pixabay.com

Jak zatem należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym? Na jakie zagadnienia zwrócić szczególną uwagę? Przedstawiamy praktyczne porady.

Proces przygotowywania się do rozmowy rekrutacyjnej w obcym języku. Bardzo ważne jest aby przygotowując się do takiej rozmowy zdać sobie sprawę, że pytania zadawane w języku obcym nie różnią się zakresem tematycznym od tych padających na „standardowej” rozmowie. Można być zatem niemal pewnym, że podczas rozmowy rekrutacyjnej w obcym języku również padną pytania o wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zamierzenia i plany zawodowe kandydata.

Należy przygotować się do tego, by być w stanie wypowiedzieć się nt. specyfiki firmy, do której aplikujemy, oraz całej branży, w której ona działa. Kandydaci często pytani są o swoje mocne i słabe strony oraz o to, co firma zyska na ich zatrudnieniu. Warto przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytania o zainteresowania, pasje. W tym zakresie można wprowadzić element humorystyczny, który sprawi, że kandydat będzie odbierany jako osoba sympatyczna, zdystansowana.

Może to być na przykład zabawna historyjka o swoim hobby (chyba każdy z nas ma taką). Dobre przygotowanie do rozmowy z rekruterem w języku obcym, to nie tylko przemyślenie kwestii, które chcemy poruszyć podczas spotkania. Kluczowe znaczenie może mieć przetrenowanie rozmowy w obcym języku. Można do tego wykorzystać symulatory językowe zamieszczone na stronie internetowej: http://www.pracuj.pl/rekrutacja-rozmowa-kwalifikacyjna.htm

Czy certyfikat jest wartościowym potwierdzeniem umiejętności językowych? Certyfikaty językowe stanowią istotny atut aplikującego o pracę, z całą pewnością są zatem brane pod uwagę przez pracodawców podczas postępowania kwalifikacyjnego. Aby certyfikat został uwzględniony podczas rekrutacji musi poświadczać znajomość języka na poziomie wymaganym dla stanowiska pracy, na które aplikuje kandydat. Z reguły premiowane są certyfikaty Cambridge, LCCI i TOEFL w odniesieniu do języka angielskiego oraz ZMP, ZOP, KDS, GDS, PWD w przypadku języka niemieckiego.

Certyfikaty, pomimo, że zwiększające szanse na zatrudnienie same nie gwarantują jeszcze, że potencjalny pracodawca nie będzie chciał samodzielnie „sprawdzić” umiejętności językowych kandydata. Najczęściej pracodawcy decydują się na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w obcym języku, jeżeli certyfikat językowy widnieje w CV kandydata od kilku lat i nie ma pewności, co do praktycznego posługiwania się językiem.

Odbywaliście kiedyś rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym? Jak sobie poradziliście?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy