Różnice kulturowe a sukces w negocjacjach

Praca    
ocena

Negocjacje i konieczność ich podejmowania są równocześnie jedną z przesłanek nasilenia się kontaktów międzykulturowych. O czym zatem należy pamiętać negocjując z przedstawicielem innej kultury? Oto rady jak nie przekreślić szans na sukces w negocjacjach.

W obecnych czasach negocjacje są podejmowane niemal we wszystkich dziedzinach życia. Negocjacjom podlegają zarówno ważne dla całego świata kwestie takie jak ochrona środowiska, jak i korzystne tylko dla jednostki np. obniżenie ceny. Negocjują politycy, biznesmeni, turyści. Ze względu na zjawisko globalizacji i postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w procesie negocjowania coraz częściej następuje zetknięcie się z innymi narodami i kulturami. 

Słowa ważnym środkiem przekazu

Narzędziem za pomocą którego prowadzimy negocjacje jest mowa. Za pomocą słów, odpowiedniego ich zaintonowania, lub nawet wstrzymywania się z odpowiedzią możliwe jest osiąganie celów, z uwagi na które podjęto się negocjacji. W procesie negocjowania z przedstawicielami odmiennej kultury tym środkiem perswazji należy posługiwać się z ogromną ostrożnością i rozwagą by nie udaremnić trudu podjętego w imię wspólnych celów. Na jakie kwestie mogą być najbardziej drażliwi partnerzy negocjacji? Znakomitym przykładem konfliktu na tle kulturowym może być przykład negocjacji Holendra i Indonezyjczyka.

Negocjacje bowiem układały się pomyślnie dopóki nie doszło do ustalania ceny, kiedy Holender usiłując rozładować atmosferę rzucił żartobliwe „Ty złodziejaszku próbujesz mnie oskubać!”. Intencje Holendra nie były złe, ale nieprzemyślanym żartem dotknął najczulszego dla Indonezyjczyków punktu czyli kwestii uczciwości. Oczywiście negocjacje nie miały finału, Indonezyjczyk śmiertelnie się obraził i opuścił pokój Holendra. Warto pamiętać, że słowa się ważnym środkiem przekazu międzykulturowego. Kierując się przesłaniem tego przykładu podczas negocjacji z obcokrajowcem należy unikać silenia się na żarty jeżeli nie ma się całkowitej pewności, że partner negocjacji właściwie je zrozumie.

Uwzględnienie zwyczajów innej kultury

Podczas kontaktu z inną kulturą należy brać pod uwagę to, że sprawy dla nas oczywiste dla obcokrajowca mogą być wręcz nie do pomyślenia. Dlatego w szczególnym z wielu powodów procesie negocjowania z przedstawicielem innej kultury powinniśmy ustalić nawet najdrobniejsze szczegóły współpracy. Nie należy zakładać, że niezwłoczne dostarczenie zamówionego towaru jest oczywiste także dla partnera negocjacji. Trzeba wziąć pod uwagę, że w różnych krajach w odmienny sposób podchodzi się do kategorii czasu. Przykładowo Afrykańczycy nie mają problemu z oczekiwaniem na autobus nawet całego dnia! Nie można być zatem pewnym, że zamówiony towar zostanie dostarczony tak szybko, jak tylko to możliwe skoro partnerzy sami nie liczą czasu. Istotne jest zatem dokładne ustalenie i zapisanie warunków współpracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy