Rozpoczęcie rekrutacji nowego pracownika

Praca    
ocena

Jak się przygotować do rekrutowania pracowników? Jak wybrać sposób rekrutacji? Kto powinien ją prowadzić i w jaki sposób? Jak stworzyć opis stanowiska pracy?

Rozpoczęcie rekrutacji nowego pracownika

photoxpress.com

Rekrutacji pracowników dokonuje bez wyjątku każda rozwijająca się firma. Są różne, mniej lub bardziej formalne sposoby przeprowadzania rekrutacji. Proces rekrutacji jest uwarunkowany wielkością i specyfiką przedsiębiorstwa oraz jego potrzebami personalnymi. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu jest jednocześnie jednym z najważniejszych problemów decyzyjnych, dlatego należy dobrze się do niego przygotować. Jakie działania przygotowują do rekrutacji pracowników i pozwalają właściwie ją przeprowadzić? Chcesz wiedzieć? koniecznie przeczytaj!

Rekrutacja wewnętrzna czy szukanie na rynku pracy?

Przed podjęciem decyzji o rekrutacji należy dobrze zastanowić się nad tym skąd zamierzamy pozyskiwać kandydatów na dane stanowisko. Możliwości są dwie: możemy zaproponować zmianę pracy obecnym pracownikom lub też usiłować przyciągnąć kandydatów spoza organizacji. Zasadniczą zaletą pierwszego rozwiązania jest zwiększenie motywacji pracowników. Widzą oni bowiem, że efektywna praca jest nagradzana awansem, dlatego wzrasta ich zaangażowanie i chęć do wysiłku.

Ponadto obsadzenie stanowiska zatrudnionym pracownikiem pozwala uniknąć kosztów poszukiwań takich jak: oferty pracy, koszt postępowania rekrutacyjnego, adaptacji do pracy nowych pracowników. Z kolei jeżeli poszukujemy kandydatów na rynku pracy, to mamy możliwość większego wyboru, tych spośród kandydatów, których kompetencje najbardziej nam odpowiadają.

Kto ma prowadzić rekrutację?

Ważnym etapem przygotowań do procesu rekrutacji jest wybór osoby odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie. Jak wyłonić właściwego pracownika, który ma przeprowadzić nabór nowych pracowników? Oczywiście najlepiej jeżeli rekrutacją zajmuje się osoba z działu kadr, wyspecjalizowana i doświadczona w tym zakresie.

Jeżeli jednak nie mamy działu kadr to przy wyborze osoby rekrutującej obowiązują następujące zasady:

- osoba ta powinna być na tyle wysoko postawiona w hierarchii firmy, aby mieć niezbędne uprawnienia do podejmowania decyzji o zatrudnieniu;

- należy unikać angażowania w proces rekrutacji naczelnego kierownictwa, którego zasadniczym zadaniem jest określenie kierunków dalszego rozwoju firmy;

- powinno się precyzyjnie przedstawić opis stanowiska, na które poszukujemy pracownika oraz wymagane od niego kompetencje.

Jeżeli nie ma możliwości polecenia przeprowadzenia rekrutacji osobie o takich kompetencjach należy wziąć pod uwagę skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy personalnego.

Jak się przygotować do rekrutacji?

Opis stanowiska pracy i profil kompetencyjny stanowią absolutne minimum podczas przygotowywania się do rekrutacji!

W opisie stanowiska pracy powinny znaleźć się zasadnicze zadania, uprawnienia, odpowiedzialność, natomiast profil kompetencyjny musi określać wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania danej pracy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy