Społeczna odpowiedzialność biznesu

Praca    
ocena

Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR (corporate social responsibility) to dobrowolnie stosowana strategia zarządzania firmą, która na równi z celem ekonomicznym stawia cele społeczne. Ważnym elementem CSR jest aspekt odpowiedniego podejścia do pracowników firmy i przekonanie iż prawa pracownicze mają swoje źródło w prawach człowieka.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

dreamstime.com

Odpowiedzialność rozumiana przez pryzmat CSR to część strategii firmy, uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty jej funkcjonowania i ich wpływ na otoczenie. To także wkład biznesu w politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w którym celem priorytetowym jest równowaga pomiędzy efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym. Wzrost popularności idei odpowiedzialnego biznesu wynika z presji społecznej związanej z rosnącą świadomością zagrożeń klimatycznych, społecznych, kulturowych.

Dzięki temu każda nowoczesna firma nie tylko uwzględnia aspekty społeczne i środowiskowe w prowadzonej działalności, ale także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym - proponując coraz bardziej innowacyjne usługi, zgodnie z założeniami CSR. Długofalowe korzyści płynące z polityki CSR to m.in.:

- budowanie i utrwalanie w świadomości klientów pozytywnego wizerunku firmy;

- wzrost zaufania i zainteresowania do firmy ze strony klientów;

- większa wiarygodność dla inwestorów;

- możliwość bezpłatnego wykorzystania mediów do propagowania działalności;

- zwiększenie wpływu na pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników, co wzmacnia ich motywację do pracy.

CSR a HR

Eksperci twierdzą, że istnieje obustronna zależność: skuteczne działania HR zakładają CSR, z kolei skuteczny CSR zakłada profesjonalne działania w zakresie HR. Jednym z podstawowych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu jest dbanie przez przedsiębiorstwo o stosunki pracy wychodzące ponad obowiązki wynikające z przepisów prawa - związane z warunkami pracy, opieką społeczną, bezpieczeństwem i higieną pracy, rozwojem społecznym, potrzebą prowadzenia dialogu społecznego i utrzymywania relacji.

Odpowiedzialny biznes w zakresie stosunku pracy rozpoczyna się w momencie wszczęcia rekrutacji, odbywa się przez integrację ludzi we wspólnym środowisku pracy, a kończy po zaprzestaniu stosunku pracy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy