Stanowisko pracy a obowiązki pracodawcy

Praca    
ocena

Jednym z głównych obowiązków ciążących na pracodawcy jest stworzenie pracownikom odpowiedniego środowiska pracy. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, gdyż prawidłowo przygotowane stanowisko powinno spełniać zarówno wymogi BHP, być wygodne dla pracownika, a w niektórych przypadkach także przyjazne i komfortowe dla klientów zewnętrznych.

Stanowisko pracy a obowiązki pracodawcy

photoxpress.com

W zakresie organizacji stanowiska pracy pracodawca ma obowiązek spełnienia szeregu obowiązków przewidzianych w przepisach prawnych, jednak również pracownik powinien dbać o czystość i estetykę swojego miejsca pracy.

Pracodawcy nie powinni traktować dbałości o środowisko pracy jedynie jako obowiązek, ale także element szacunku dla pracownika i wyjścia naprzeciw jego potrzebom co owocować będzie lepszą efektywnością wykonywanej pracy. Pracownik z kolei zbyt często ma poczucie, że utrzymywanie czystości i higieny w pracy nie należy do jego obowiązków, jest to jednak mylne rozumowanie.

Na przykład nieczyszczona dokładnie klawiatura lub słuchawka telefonu mogą być siedliskiem milionów bakterii szkodliwych dla organizmu, wywołujących alergię, choroby skóry oraz układu oddechowego. Tak więc każdy pracodawca, nie tylko taki który zatrudnia specjalistę ds. BHP powinien pilnować swoich obowiązków, a także uczulać pracowników na bezpieczeństwo i komfort stanowiska pracy.

Obowiązki pracodawcy

Oczywiście priorytetem jest bezwzględny obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy, ochrony życia i zdrowia, który musi być wykonywany bez względu na możliwości finansowe i organizacyjne. Do najważniejszych kodeksowych obowiązków pracodawcy względem pracowników należą:

- organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym przez społeczną inspekcję pracy;

- zgłaszanie inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej rozpoczęcia i zaprzestania działalności gospodarczej lub zmiany miejsca jej wykonywania, zakresu i rodzaju.

Organizacja stanowiska pracy

Kolejny pakiet obowiązków konkretyzuje kwestie związane z organizacją stanowiska pracy i dotyczy wolnej przestrzeni, sprzętu komputerowego, mebli oraz w niektórych przypadkach odzieży roboczej. Tu do najważniejszych obowiązków należą:

- wymiary wolnej, tj. niezajętej przez urządzenia, powierzchni stanowiska pracy, powinny zapewniać pracownikom swobodę ruchu, wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;

-  na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi;

- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dziennego i elektrycznego oraz temperatury pomieszczeń.

Szczegółowe rozporządzenia dokładnie opisują jak powinny być zorganizowane sprzęty i meble biurowe, ale podstawową zasadą obowiązującą przy organizacji stanowiska pracy jest niedopuszczenie do nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku pracownika podczas pracy.

Przy organizacji biura warto poświęcić nieco uwagi na dobór kolorystyki pomieszczeń oraz dodatków i zieleni, tego typu drobiazgi mogą w znaczący sposób wpłynąć na dobrą atmosferę pracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy