Strategia konkurowania na rynku

Praca    
ocena

Czym jest strategia konkurowania na rynku? Czy warto ją stworzyć? W jaki sposób ją panować? Od czego zacząć? Jak przygotować się do wdrożenia strategii konkurencyjnej?

Strategia konkurowania na rynku

pixabay.com

Strategię konkurencji posiada każda organizacja konkurująca na rynku. Zasadniczym celem formułowania strategii działań wobec rywali rynkowych, bo tak również można określić strategię konkurencji, jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która świadczy o tym, że przedsiębiorstwo odniosło sukces. Wybór strategii konkurowania na rynku należy zatem do najistotniejszych problemów decyzyjnych, przed którymi stoi organizacja, musi zatem być dobrze przygotowany i przeprowadzony.  

Kilka słów o samej strategii konkurencji

Wybór strategii konkurencji oznacza, że podjęliśmy decyzję na temat tego gdzie zamierzamy prowadzić działania konkurencyjne, przy pomocy których produktów lub usług oraz jak zamierzamy osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Pierwszy problem decyzyjny służy wskazaniu docelowych rynków lub segmentów, na których będziemy prowadzić działania konkurencyjne. Chodzi zarówno o wybór geograficznego obszaru, jak i o określenie zakresu konkurowania (lokalny, krajowy, globalny). Firma może również podjąć decyzję o prowadzeniu działalności w wybranym segmencie rynku, produkując zegarki dla określonej grupy nabywców np. nastolatków. Podobnie w drugim obszarze decyzyjnym przedsiębiorstwo nie musi wykorzystywać wszystkich wytwarzanych produktów do walki konkurencyjnej, część z nich będzie doskonalone, rozwijane, aby w przyszłości móc przynosić firmie zyski. Z kolei przewagę konkurencyjną organizacja może zbudować poprzez oferowanie niskich cen, wysokiej jakości lub starając się uzyskać oba te czynniki konkurencyjności.

Analiza otoczenia rynkowego

Przed wyborem strategii konkurowania na rynku istotnym działaniem jest określenie potencjału konkurentów. Rozpoznanie jak silni i skłonni do podejmowania walki konkurencyjnej są rywale rynkowi ma ogromne znaczenie ponieważ pozwala firmie dobrać odpowiednie działania aby wzmocnić swoją pozycję. Określając siłę konkurenta bierzemy pod uwagę m.in. oferowane przez niego ceny, jakość produktów/usług, zaawansowanie technologiczne, skłonność do innowacji. W analizie otocznia mieści się również próba określenia wyzwań i zagrożeń jakich może doświadczyć organizacja działając na danym rynku. Firma w swojej strategii konkurencji powinna uwzględnić m.in. preferencje i potrzeby społeczności, która ma być jej klientem, regulacje prawe jakie obowiązują w danym regionie, wymagania odnośnie technologii oraz sytuację gospodarczą.

Rozpatrzenie mocnych i słabych stron naszej organizacji

Niektórzy uważają, że to zasoby i kompetencje firmy powinny być podstawą do formułowania strategii konkurencji. Niewątpliwie to właśnie znajomość słabych i mocnych stron pozwala firmie wybrać taką strategię, która będzie uwydatniać zalety firmy, a niwelować słabości. Analiza wewnętrzna jest firmie potrzebna także, aby móc rozwijać zasoby i umiejętności oraz by dopasowywać je do wymagań otoczenia. Pamiętajmy, że nie wystarczy żeby firma robiła coś dobrze. Aby wygrać walkę konkurencyjną firma musi sprawić, aby to co jest jej mocną stroną było równocześnie oczekiwane i doceniane przez klientów.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy