Szkolenie niepełnosprawnych pracowników

Praca    
ocena

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie niepełnosprawnego i chcą wysłać go na szkolenie mają możliwość otrzymania refundacji na poniesione koszty szkolenia. Warto zapoznać się z zasadami otrzymania takiego dofinansowania.

Dofinansowania szkoleń pochodzą ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a warunkiem ich otrzymania jest złożenie przez pracodawcę wniosku jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych ze szkoleń mogą korzystać niepełnosprawni:

1. Bezrobotni;

2. Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu, a zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy;

3. Będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników;

4. Zatrudnieni, jeśli organizatorem szkolenia jest ich pracodawca.

Do wydatków które mogą być objęte refundacją zalicza się:

1. Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie;

2. Wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

3. Koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;

4. Koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

5. Koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej;

6. Koszty usług doradczych;

7. Koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące;

8. Koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;

9. Koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;

10. Koszty materiałów szkoleniowych;

11. Koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Dzięki coraz szerszej ofercie szkoleń dedykowanych osobom niepełnosprawnym, mają-oni możliwość zdobycia konkretnych umiejętności pożądanych na rynku pracy co podnosi ich zawodową wartość a co za tym idzie konkurencyjność całej firmy, dlatego warto inwestować w rozwój niepełnosprawnych pracowników tym bardziej ze istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy