Praca Szkolenie pracowników a kultura organizacji

Szkolenie pracowników a kultura organizacji

-

Po co kształtować kulturę organizacji?

Odpowiedź jest prosta, niewłaściwie ukształtowana kultura organizacji może zagrażać konkurencyjności firmy. Dla zilustrowania tego posłużmy się przykładem. Brak troski o kształtowanie kultury organizacji sprawił, że za sprawą kilku pracowników w pewnej firmie nasiliła się rywalizacja. Pracownicy nie współpracowali ze sobą, nie komunikowali się i nie wymieniali informacjami, powstawały konflikty. Z obawy o utratę zatrudnienia zaczęto tworzyć pomówienia i donosić na siebie nawzajem do kierownictwa. Kadra zarządzająca aby zapanować nad podwładnymi zaczęła ich ściśle nadzorować i kontrolować, co jeszcze pogłębiło problem. W rezultacie zaniedbywano obowiązki, spadła wydajność pracy, firma stanęła w obliczu upadku. Przykład ten pokazuje, jak istotne jest kształtowanie kultury organizacji.

Jak wpływać na kształt kultury organizacji?

Sposobów jest wiele, jedne są bardziej znane, inne mniej. Pożądaną kulturę organizacji można tworzy już na etapie rekrutacji i selekcji, kiedy to spośród kandydatów do pracy wyłaniani są Ci, którzy pod względem cech charakterologicznych i postaw najbardziej „pasują” do organizacji. Istotnym sposobem wpływania na kształt kultury organizacji jest wybór systemu motywacyjnego. Aby zachowanie pracowników było odzwierciedleniem norm i wartości organizacji, należy przewidzieć nagradzanie oraz karanie określonych działań. I tak jeżeli wartością dla firmy jest praca zespołowa, lojalność i przywiązanie do firmy to należy nagradzać raczej zespoły niż pojedynczych pracowników, preferować długoterminowe zatrudnianie i troszczyć się o zatrudnionych. Karane powinny być tymczasem przejawy rywalizacji, nieżyczliwości i nietolerancji wobec współpracowników. Podobne rezultaty można uzyskać uwzględniając wymienione kryteria podczas oceny okresowej zatrudnionych i przyznawania wynagrodzeń.

Jaką rolę w kształtowaniu kultury organizacji spełniają szkolenia?

Znaczenie szkoleń w tym zakresie jest bardzo istotne, gdyż pozwalają one poznać i zrozumieć wartości wyznawane w organizacji. Poprzez szkolenia można nie tylko zdobyć informacje, ale również nabyć umiejętności np. właściwej obsługi klienta. Szkoleni pracownicy są zapoznawani z misją i celami organizacji, obowiązującymi zasadami, zwyczajami, normami etycznymi. To dzięki szkoleniom następuje również włączenie do zespołu pracowniczego i umożliwienie nawiązania relacji. Jak zostało pokazane rola szkoleń w przyswajaniu kultury organizacji jest ogromna.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jaki motocykl sportowy kupić?

Decydując się na zakup sportowej maszyny, należy zastanowić się nad naszymi potrzebami. Doświadczeni kierowcy z pewnością mają wyobrażenie o tym, jaka powinna być ich kolejna zdobycz, lecz dla osoby niewprawionej w jeździe takim motocyklem, jest to zagadka.

Jak zmniejszyć opłaty za prowadzenie konta?

Rachunek rachunkowi nierówny i kierując się tym zmienionym na potrzeby bankowości powiedzeniem, ile instytucji finansowych, tyle warunków prowadzenia konta. W najbardziej ekstremalnej opcji, możemy się liczyć z opłatami za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, comiesięcznymi opłatami za jego prowadzenie, czy z dodatkową opłatą za korzystanie z bankowości elektronicznej. Opłatą za korzystanie z serwisów telefonicznych, tą pobraną za wydanie karty do konta, roczną lub miesięczną prowizją za tę kartę, z prowizją pobieraną za przelewy, za stały przelew (na przykład jeśli zlecamy bankowi comiesięczną spłatę raty w innym banku), prowizją za wypłatę gotówki z bankomatu, cz za wypłatę gotówki w kasie. Dodatkowym kosztem może być ubezpieczenie karty debetowej, czy na przykład „kara” w postaci opłaty za niedokonanie wyznaczonej liczby transakcji kartą.

Zobacz też

Kolczyki ze sznurka – jak zrobić?

Wykonanie kolczyków ze sznurka jest bardzo proste - tak samo proste, jak zrobienie szydełkowego kółka.

Pomysł na wakacje. Busem na Bałkany

Rok 2020 postawił pod dużym znakiem zapytania większość naszych planów wakacyjnych. Zamknięte granice, wstrzymane połączenia lotnicze i niepewność, która...

Zegarek – uniwersalne akcesorium

Zegarki znane są już od wielu wieków i towarzyszą człowiekowi każdego dnia - czy to wisząc na ścianie, czy...

Może Cię zainteresuje: