Temperatura w miejscu pracy w okresie letnim

Praca    
ocena

W prawie pracy określona została minimalna temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniach pracy. Temperatura maksymalna nie została ustalona, jednak umieszczono pewne zapisy, pozwalające egzekwować dogodne warunki pracy również w obszarze komfortu cieplnego.

Temperatura w miejscu pracy w okresie letnim

pixabay.com

Minimalna temperatura powietrza

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby wykonujące dla niego pracę w ramach umowy o pracę w pomieszczeniach biurowych lub magazynowych, wówczas zobowiązany jest do zapewnienia temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy nie niższa niż 14°C. W praktyce oznacza to, że temperatura w biurze, gdzie wykonywana jest praca siedząca może być ustalona na poziomie wyższym niż w magazynie, gdzie wymagany jest pewien wysiłek fizyczny do wykonania zadań. Minimalny próg na poziomie 14°C ustalony jest dla ogółu pomieszczeń. W biurach i miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna temperatura nie powinna być niższa niż 18°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

Praca w warunkach uciążliwych

Jako, że górna granica temperatury powietrza nie jest określona i pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania temperatury poniżej pewnej wysokości, uznaje się, że znaczne przekroczenie temperatury 18°C nie jest zabronione i nie narusza przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie praca na stanowiskach gdzie temperatura przekracza 28°C jest traktowana, jako praca w warunkach szczególnie uciążliwych, co niesie za sobą konsekwencje wynikające z kodeksu pracy. Pracownikom wykonującym zadania w takich warunkach należy zapewnić wodę, napoje i posiłki profilaktyczne. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określa, że powinny być one wydawane m.in.:

- pracującym w warunkach gorącego mikroklimatu, gdzie wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) przekracza 25°C;

- zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;

- wykonującym pracę na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi jest wyższa niż 28°C.

Jeśli zatem praca w biurze w okresie letnim wiąże się z długoterminowym przebywaniem osób zatrudnionych w temperaturze przekraczającej 28°C, wówczas pracodawca powinien zapewnić wodę oraz napoje profilaktyczne. Obowiązek ten powstaje tylko w tych dniach, w których temperatura przekracza granicę 28°C a nie przez cały okres letni i zanika, gdy temperatura zostaje obniżona poniżej tej granicy.

Napoje i posiłki profilaktyczne

Wykaz stanowisk pracy, dla których pracownicy będą otrzymywali napoje i posiłki profilaktyczne a także zasady i pory ich wydawania powinny zostać ustalone przez pracodawcę, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe. Dostosowane do warunków wykonywania pracy napoje należy udostępnić pracownikom w czasie trwania całej zmiany roboczej w takiej ilości, jaka zaspokoi ich potrzeby. Jeśli pracownicy zatrudnieni są w warunkach gorącego mikroklimatu pracodawca jest zobowiązany, aby dostarczyć napoje wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy