Typy osobowości zawodowych

Praca    
ocena

Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak również osoby chcące świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery, powinny zapoznać się z typami osobowości zawodowych - dopasowanie konkretnej osoby do danego typu może pomóc we właściwym wyborze zawodu i zminimalizować ryzyko pomyłki.

Typy osobowości zawodowych

photoxpress.com

Najbardziej znaną teorią osobowości zawodowych jest systematyka opracowana przez Johna L. Hollanda która, wyszczególnia 6 typów osobowości zawodowych.

Typ realistyczny

Przedstawicielami tego typu są osoby, które najlepiej czują się w działaniu, przede wszystkim fizycznym, są sprawni manualnie i mają dobrą koordynację oraz dobrze się czują realizując konkretne zadania. Osoby te sprawdzają się w obsłudze maszyn i urządzeń. Nie jest to natomiast typ kreatywny czy opracowujący pionierskie rozwiązania. Najlepsze zawody dla typu realistycznego to: mechanik, elektryk, ogrodnik lub kierowca.

Typ badawczy

Typ badawczy najlepiej czuje się w pracy wymagającej ciągłego pogłębiania wiedzy, analizy zjawisk czy prowadzenia badań naukowych. Typ ten wyróżnia się inteligencją i metodyką działania, często wybitnymi zdolnościami matematycznymi czy analitycznymi, jego słabą stroną jest natomiast współdziałanie w grupie czy zarządzanie zespołem. Preferowane zawody: biolog, chemik, matematyk, programista, statystyk.

Typ artystyczny

Typ artystyczny to najczęściej wolny ptak, który najlepiej czuje się w niecodziennych sytuacjach i nowatorskich projektach. Jest to osoba kreatywna, wrażliwa i oryginalna jednak często trudna w kontaktach i unikająca sformalizowanych stosunków pracowniczych. Typ artystyczny to najczęściej:  aktor, malarz, pisarz, projektant mody, grafik.

Typ społeczny

Typ społeczny świetnie czuje się w pracy wymagającej kontaktu z innymi ludźmi, w działaniach zespołowych a także w pomaganiu potrzebującym. Jest to osoba otwarta, kontaktowa i uczynna unika jednak czynności związanych z pracą fizyczną. Zawody: lekarz, ksiądz, nauczyciel.

Typ przedsiębiorczy

To typ managera, który lubi kierować i organizować pracę innym. Są to osoby o silnym charakterze nastawione na karierę i zyski finansowe, potrafią one świetnie zarządzać i mają autorytet wśród współpracowników. Zawody: manager, prawnik, makler.

Typ konwencjonalny

Typ konwencjonalny ceni sobie bezpieczeństwo i przewidywalność i najlepiej czuje się postępując zgodnie z procedurami czy instrukcjami. Jego główne zalety to skrupulatność, uczciwość, dokładność. Osoby te najlepiej sprawdzają się na stanowiskach urzędniczych lub jako korektorzy, archiwiści czy bibliotekarze.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy