Urlop na żądanie

Praca    
ocena

Urlop na żądanie to szczególna forma urlopu wypoczynkowego, która przysługuje pracownikowi w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Przez niektórych jest on dowcipnie nazywany „kacowym”, gdyż może zostać wykorzystany np. w sytuacji nagłej niedyspozycji czy złego samopoczucia pracownika.

Urlop na żądanie

photoxpress.com

Urlop na żądanie wlicza się do liczby dni urlopu wypoczynkowego przysługujących pracownikowi w ciągu roku, te 4 dni mogą być przez niego swobodnie rozdysponowane to znaczy, że pracodawca - przynajmniej w teorii - nie może ingerować w to kiedy taki urlop zostanie wykorzystany, nie ma również konieczności wcześniejszego informowania pracodawcy o nieobecności, wystarczy zawiadomienie w tym samym dniu.

Urlop na żądanie może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Swobodę w korzystaniu z urlopu na żądanie ograniczył nieco Sąd Najwyższy, który uznał iż, obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes firmy wymaga obecności pracownika w pracy. Co do zasady urlop na żądanie udzielany jest zawsze na cały dzień pracy niezależnie od jego długości (np. w przypadku pracownika zatrudnione go na ½ etatu, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 4 godziny, skorzystanie z jednego dnia urlopu na żądanie oznacza odpisanie z puli urlopowej 4 godzin urlopu).

Również w równoważnym systemie pracy urlop na żądanie traktowany jest jako 4 wolne dni niezależnie od tego, ile godzin w tych dniach pracownik miał pracować.

Urlop na żądanie  - czy na pewno potrzebny

Urlop na żądanie daje pracownikowi możliwość rezygnacji z dnia pracy w sytuacji gdy wystąpią nagłe i niespodziewane dla niego okoliczności w postaci konieczności opieki nad członkiem rodziny, załatwienia ważnych spraw urzędowych czy po prostu nagłej niedyspozycji. Jednakże badania wskazują, że taka forma urlopu nie cieszy popularnością nie tylko u pracodawców ale o dziwo także u pracowników.

W 2010 r. z urlopu na żądanie nie skorzystało w ogóle 63% pracowników, a pełną pulę urlopu wykorzystało zaledwie 8,7% badanych. Coraz więcej pojawia się także postulatów dotyczących zmian w przepisach  ograniczających wymiar tego urlopu lub nawet całkowicie go likwidujących.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy