Urlopy rodzicielskie

Praca    
ocena

Pogodzenie pracy zawodowej z posiadaniem rodziny i urodzeniem dzieci to jedno z najtrudniejszych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się młodzi ludzie. Polskie prawo przewiduje najwięcej udogodnień w tym urlopów dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oto rodzaje urlopów z których mogą skorzystać młodzi rodzice będący pracownikami.

Urlopy rodzicielskie

pixabay.com

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka, a długość jego trwania jest uzależniona od ilości dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i wynosi:

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

- 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Jeżeli po wykorzystaniu po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, pracownikowi ojcu, wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej okresowi, w którym pracownica przebywa w szpitalu.

Ponadto pracownik, który zdecyduje się na przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpi do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2010r. pracownicy wychowujący dzieci mogą przez dłuższy czas sprawować nad nimi opiekę. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy instytucji dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Długość tego urlopu  w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi:

-  od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011r. - do 2 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 3 tygodni)

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013r. - do 4 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 6 tygodni)

- od 1 stycznia 2014 r. - do 6 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 6 tygodni)

Urlop ojcowski

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 1 tygodnia, od 1 stycznia 2012 r. – 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Urlop ten przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego matce oraz korzystania przez ojca z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Urlop wychowawczy

Pracownik posiadający co najmniej 6 miesięczny staż pracy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy