Wprowadzanie zmian organizacyjnych w firmie

Praca    
ocena

Zmiany są koniecznym i nieodłącznym elementem naszego życia. W funkcjonowaniu organizacji zmiany również odgrywają szczególną rolę. Celem każdej organizacji jest bowiem rozwój (żadna organizacja nie chce w długim okresie czasu utrzymywać status quo), a ten można osiągnąć tylko dzięki zmianie.

Wprowadzanie zmian organizacyjnych w firmie

pixabay.com

Nie zmieniając nic nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego by organizacja się rozwijała, czyli skuteczniej realizowała założone cele, a także stawiała sobie coraz ambitniejsze zamierzenia. Proces dokonywania zmian jest zatem nieunikniony jeżeli firma aspiruje do przetrwania na rynku i / lub osiągania na nim coraz wyższej pozycji. Jak przebiega proces zmian w organizacji? Przedstawiamy etapy dokonywania zmian.

Identyfikacja potrzeby zmian

Potrzeba dokonywania zmian wynika z dostrzeżenia problemów i trudności w funkcjonowaniu organizacji. Sygnałem płynącym z wnętrza organizacji, wymagającym interwencji w postaci zmiany jest przykładowo znaczna fluktuacja kadr, spadające wyniki sprzedażowe, itp. Potrzeba zmiany może być także zdeterminowana zewnętrznie np. dostrzeżeniem szans rynkowych lub powstaniu w otoczeniu zagrożeń dla stabilnego funkcjonowania.

Precyzowanie celu i zakresu planowanych zmian

Kolejnym etapem jest określenie odnoszącego się do potrzeby zmian i ich wprowadzania celu, jaki może stanowić: zwiększenie motywacji pracowników, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, ekspansja na nowe rynki lub ich segmenty. Istotne jest wskazanie czy zmiany mają dotyczyć całego przedsiębiorstwa, danej jednostki organizacyjnej czy też konkretnego obszaru funkcjonalnego. Określenie celu i zakresu zmian ma kluczowe znaczenie by nie angażować zasobów w nierentowne przedsięwzięcia.

Plan wdrożenia

Musi uwzględniać odpowiadające założonemu celowi, specyfice organizacji i wymaganiom otoczenia metodę i strategię wdrożenia. Następnie przygotowuje się projekty zmian oraz w oparciu o istotne kryteria dokonuje się wyboru wariantu optymalnego. Etap ten ma służyć określeniu planu rozwoju poprzez dokonanie zmian w organizacji.

Realizacja i przełamywanie oporu

Wdrożenie projektu zmian wymaga uzyskania przyzwolenia i zaangażowania członków organizacji. Niezbędne jest w tym zakresie wyjaśnianie potrzeby zmian wszystkim uczestnikom organizacji, których ona dotyczy oraz niwelowanie oporu wobec zmian poprzez wskazanie korzyści wynikających z dokonywanych modyfikacji. Kluczowe jest w tym zakresie dotrzymywanie przyjętych terminów i posługiwanie się założoną metoda wdrażania zmian.

Monitorowanie i ewaluacja procesu zmian. W tym zakresie istotne jest kontrolowanie postępów prac i efektów jakie przynoszą zmiany. Zasadniczy zwieńczeniem prac powinno być zestawienie rezultatów założonych w głównym celu dokonywania zmian z ich faktycznym wynikiem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy