Współzawodnictwo na rynku

Praca    
ocena

Zajęcie pozycji lidera rynkowego jest aspiracją i zasadniczym celem strategicznym wielu firm. W związku z tym uwaga znacznej większości organizacji skierowana jest na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Współzawodnictwo na rynku

pixabay.com

Efektem „ubocznym” ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa bywa wyeliminowanie z rynku jego słabszych konkurentów. Problem powstaje gdy dominującą pozycję na rynku pragnie zdobyć większość jego uczestników. Wówczas próby „prześcignięcia” rywali rynkowych powodują, że wytwarzane produkty są zestandaryzowane, powstaje nierównowaga rynkowa, a towarzyszące temu obniżki cen zmniejszają zyskowność funkcjonowania w branży. Nasilona konkurencja może zaszkodzić całej branży, dlatego warto rozważyć inne możliwości prowadzenia działań konkurencyjnych na rynku. Dlaczego warto zrezygnować z prób „pokonania” konkurentów? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia.

Właściwa strategia wobec konkurentów

Jak już zostało wspomniane, nasilona konkurencja może być szkodliwa. Niestety dążenie do przywództwa na rynku niemal zawsze odbywa się poprzez walkę konkurencyjną z obecnymi i potencjalnymi rywalami rynkowymi. Można postawić pytanie o to, czy są inne drogi osiągnięcia „pierwszej pozycji” niż poprzez eliminację konkurencji. Jedną z dróg może być na przykład wejście w nową dziedzinę działalności, w której nie ma jeszcze konkurencji.

Ponadto istotne jest obalenie niesłusznego przekonania o tym, ze największa pula jest do „zgarnięcia” w branżach, w których funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw. Jest to niewłaściwe podejście, głównie ze względu na to, że im więcej jest uczestników rynku, tym na więcej części trzeba podzielić możliwy do uzyskania zysk. Ponadto, wchodzenie w obszary o ustalonych udziałach w rynku, stwarza ryzyko niesprostania wymaganiom odbiorców, ze względu na mniejszą znajomość segmentu w porównaniu do firm dotychczas go obsługujących.

Co jeśli nie walka z konkurentami?

Odpowiedź jest prosta. Warto znaleźć dziedzinę, w której ma się przewagę nad konkurencją (może to być nawet przewaga w posiadaniu informacji na temat specyfiki segmentu rynkowego, oczekiwań odbiorców) i na niej skupić swoje działania. Angażowanie zasobów i umiejętności w strategie walki konkurencyjnej mogą być swoistym marnotrawstwem.

Natomiast wykorzystanie tych zasobów i umiejętności do celu dostosowania się do specyficznych wymagań, nie branych pod uwagę przez pozostałych uczestników rynku konsumentów może zdecydować o ogromnym rozwoju organizacji. Do osiągnięcia wygranej pozycji może przyczynić się nie usunięcie z rynku rywali, ale kreatywne spojrzenie na możliwości jego rozszerzenia. Odpowiednia strategia konkurencyjna jest uzależniona od wielu elementów, przy czym warto zwrócić uwagę na korzyści płynące ze stosowania posunięć mających na celu odnalezienie „własnego miejsca” na rynku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy