Wykorzystanie psychologii pracy w firmie

Praca    
ocena

Psychologia pracy to dział psychologii stosowanej zajmujący się wszelkimi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Przedmiotem jej badań jest zarówno psychika i zachowanie człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodowej, jak i zależności i interakcje zachodzące w grupach pracowników.

Wykorzystanie psychologii pracy w firmie

photoxpress.com

Choć nie wszyscy są przekonani co do celowości i istotności pracy psychologów w organizacjach to jednak aspekty psychologiczne wiążące się z życiem zawodowym na pewno odgrywają znaczącą rolę. Niejednokrotnie pomoc czy poradnictwo psychologiczne pomaga w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, złagodzeniu stresu czy też podjęciu decyzji dalszego rozwoju zawodowego. Głównym postulatem w psychologii pracy jest dążenie do maksymalnego dopasowania oczekiwań i możliwości pracownika do oczekiwań i możliwości firmy. Jej przeciwnicy twierdzą że jest to wizja utopijna, zwolennicy natomiast podnoszą iż koszty związane z diagnozą psychologiczną są niewielkie w porównaniu z korzyściami jaki może przynieść umiejętne wykorzystanie takiej diagnozy w procesie optymalizacji działań organizacji.

Zadania psychologii pracy

- wykrywanie i zapobieganie czynnikom stresogennym w miejscu pracy;

- analiza źródeł konfliktów i zaburzeń komunikacji w organizacji i próby ich rozwiązania;

- poradnictwo zawodowe;

- pomoc w przystosowaniu do warunków pracy;

- ocena wpływu warunków pracy, takich jak oświetlenie, hałas itp. na samopoczucie pracowników;

- pomoc w eliminacji chorób zawodowych i wypadków przy pracy;

- pomoc w procesach rekrutacyjnych, przygotowywanie testów psychologicznych, tworzenie profili kandydatów.

Czym jest psychiczny koszt pracy

Psychiczny koszt pracy to pojęcie w psychologii pracy rozumiane jako  ilość energii psychicznej, jaką wydatkuje pracownik, w czasie wykonywania powierzonych mu w ramach pracy zadań. Na wielkość psychicznego kosztu pracy składają się takie czynniki jak:  zachowania wynikające z obowiązków pracowniczych, własne motywacje pracowników, interakcje z współpracownikami i przełożonymi, atmofera w środowsiku biurowym. Zbyt duży koszt psychologiczny pracy może negatywnie odbijać się na życiu prywatnym oraz zdrowiu pracowników.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy