Zalety aliansu strategicznego

Praca    
ocena

Alianse strategiczne są obecnie chętnie zawierane ze względu na korzyści, jakich żaden z partnerów nie byłby w stanie osiągnąć „w pojedynkę”. Skuteczność aliansów uwarunkowana jest szeregiem czynników, z których najważniejsze stanowią wspólnota interesów, synergia zasobów i dopasowanie kulturowe.

Zalety aliansu strategicznego

dreamstime.com

Alianse strategiczne związane są z pewną dozą ryzyka, jednak otwierają przed firmą możliwości rozwoju, jakich w inny sposób nie byłaby ona w stanie wykreować. Jakie korzyści wynikają z aliansów strategicznych? Przedstawiamy te najważniejsze.

Trwała przewaga konkurencyjna

Dzięki aliansowi strategicznemu możliwości uzyskania trwałej przewagi nad rywalami rynkowymi są większe ponieważ połączone sojuszem przedsiębiorstwa dysponują większymi zasobami, umiejętnościami i budżetem. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie asortymentu o nowe produkty lub usługi oraz poszerzenie rynku. Połączone aliansem przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z funkcjonowaniem w zmiennym otoczeniu ze względu na większy dostęp do podstawowych cech konkurencyjności oraz szybsze i doskonalsze odpowiadanie na potrzeby klienta. Współpraca kilku firm pozwala na specjalizację partnerów i skoncentrowanie się na obszarach działalności, na których najlepiej się znają. Ponadto tego typu sojusze pozwalają na skuteczniejsze działania konkurencyjne i efektywniejszą realizację strategii konkurencji wobec rywali spoza sieci współpracy.

Obniżenie ryzyka

Ocena atrakcyjności przedsięwzięć podejmowanych przez firmę jest tym wyższa im mniejsze jest ryzyko działań, a wyższa potencjalna korzyść z ich podjęcia. Alianse strategiczne bardzo korzystnie wypadają pod tym względem w porównaniu z nabyciem innej firmy, stanowiącej również formę realizacji strategii konkurencji. Sojusze strategiczne są bowiem znacznie mniej ryzykowne od przejęć, stawiają przed firmami znacznie mniejsze wymagania, a przewidywane korzyści są zbliżone. Ponadto nie wymagają znacznych nakładów finansowych, jak ma to miejsce przy zastosowaniu strategii rozwoju wewnętrznego. Dzięki aliansom strategicznym ryzyko podejmowanego przedsięwzięcia „rozmywa” się na wszystkich jego uczestników, jest wówczas większy nacisk na racjonalność decyzji i efektywne wykorzystanie zasobów.

Uzupełnianie luk w informacjach, zasobach i umiejętnościach

Znaczenie dzielenia się wiedzą jest ogromne. Zalety wynikające z dzieleniem się informacjami są powszechnie doceniane i wykorzystywane. Alianse strategiczne są w znacznej większości przypadków zawierane właśnie w celu uzyskania dostępu do wiedzy o skuteczniejszych metodach zarządzania, produkcji, technologiach, do których dotarcie jest dla pojedynczej firmy bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nie sposób pominąć także możliwości uzupełnienia braków w zakresie zasobów i nabycia niedostępnych w drodze rozwoju wewnętrznego umiejętności.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy