Zalety i wady telepracy

Praca    
ocena

Telepraca to forma pracy, która jest wykonywana regularnie poza przedsiębiorstwem – najczęściej w domu - z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, m.in. internetu i telefonu. Wraz z rozwojem techniki taka forma zatrudnienia pracowników staje się coraz bardziej popularna.

Zalety i wady telepracy

pixabay.com

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wdrożenie u siebie telepracy, powinien zacząć od zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową w zakresie warunków korzystania z tej formy zatrudnienia. Jeżeli u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, musi on stworzyć regulamin określający warunki telepracy po konsultacji z przedstawicielami  pracowników. Teleprace może podjąć pracownik już zatrudniony na podstawie standardowej umowy o pracę, a także pracownik pierwszy raz wykonujący takie obowiązki na rzecz pracodawcy. W pierwszym przypadku konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia stron z dotychczasowym pracownikiem, nie jest możliwe narzucenie mu telepracy poprzez wypowiedzenie zmieniające.  Jeżeli natomiast do uzgodnień dotyczących wykonywania pracy w omawianej formie dochodzi przy zawieraniu pierwszej umowy o pracę z danym pracownikiem, należy zawrzeć w niej obok warunków wymaganych w „zwykłej” umowie, dodatkowe informacje związane ze specyfiką telepracy.

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Zatrudniając telepracownika pracodawca zobowiązany jest:

- dostarczyć i ubezpieczyć sprzęt niezbędny do wykonywania pracy,

- pokryć koszty instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji sprzętu,

- zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu,

- w przypadku wykorzystywania przez pracownika prywatnego sprzętu wypłacić odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Przede wszystkim kontrola!

Wykonywanie telepracy w domu nie pozbawia pracodawcy możliwości kontroli sposobu wykonywania pracy, może on przeprowadzić wizytację u pracownika w domu, jednakże pamiętając o nienaruszaniu prywatności jego i jego rodziny. Co do zasady telepracownik powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, dostępu do awansów lub szkoleń. Z kolei pracownik taki zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich reguł obowiązujących u danego przedsiębiorcy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy