Zalety stosowania outsourcingu

Praca    
ocena

Obecnie wiele przedsiębiorstw wydziela pewne funkcje, zadania, procesy z firmy i poleca ich realizację zewnętrznym wykonawcom, specjalizującym się w danej dziedzinie. Outsourcingowi najczęściej poddawane są działy IT, kadr, księgowości i logistyki. Outsourcing może przynosić ogromne korzyści firmom umiejętnie go stosującym.

Zalety stosowania outsourcingu

photoxpress.com

Jakie są zalety przydzielania określonych funkcji firmom zewnętrznym? Przedstawiamy zasadnicze korzyści z zastosowania outsourcingu.

Racjonalność w działaniu

Początki stosowania outsourcingu, rozumianego jako szeroko pojęte „korzystanie z zewnętrznych źródeł” sięga odległych czasów i odnosi się nie tylko do działalności biznesowej. Już Napoleon prowadząc działania wojenne zlecał zewnętrznym firmom dostarczanie amunicji i zabieranie rannych. Bardziej współczesne uzasadnienie stosowania outsourcingu sformułował Henry Ford sugerując, że jeżeli firma nie jest w stanie wykonać określonej pracy, najefektywniej pod względem wydajności, czasu, kosztów i jakości to nie powinna tego robić wcale, lecz skorzystać z usług tych, którzy zrobią to lepiej. Podstawowa zasada wykorzystania outsourcingu odnosi się zatem do racjonalności w działaniu.

Oszczędność

Za stosowaniem outsourcingu przemawia przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów. Redukcja kosztów zasadniczo dotyczy opłat związanych z zatrudnianiem pracowników, maleją zatem wydatki na pensje, utrzymanie stanowisk pracy i tworzenie odpowiednich warunków pracy. Zatem wraz z ograniczeniem liczby zatrudnionych w firmie osób koszty funkcjonowania organizacji zdecydowanie maleją. Poza tym wraz z wydzieleniem z przedsiębiorstwa określonej funkcji następuje przeniesienie na partnera współpracy obowiązku rozwijania technologii i know-how w jej zakresie, co również obniża koszty.

Koncentracja na tym, co najważniejsze

Dzięki temu, że określone funkcje przejmują inne firmy, organizacja wykorzystująca outsourcing ma możliwość skupienia się na tym, co stanowi główny obszar działalności. Badacze wskazują, że opanowując niemal do perfekcji określoną funkcję organizacja ma większą szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz co za tym idzie zyskuje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku i lepszego zarządzania czasem. Ponadto zmniejsza się ryzyko wahań popytu na produkty lub usługi oraz efektywniej dokonuje się alokacji zasobów.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Jedną z zalet zastosowania outsourcingu jest zmniejszenie liczby komórek i stanowisk organizacyjnych, szczebli zarządzania oraz redukcja struktury organizacyjnej, która w wyniku wydzielenia części działalności poza organizację staje się mniej rozbudowana. Bardziej elastyczna struktura organizacyjna jest zdecydowanie odpowiedniejsza dla firm funkcjonujących w zmiennym i niepewnym otoczeniu. Outsourcing stwarza szerokie możliwości, warto zastanowić się nad jego zastosowaniem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy