Zalety szkolenia pracowników

Praca    
ocena

W momencie gdy przedsiębiorstwo napotyka na trudności w efektywnym funkcjonowaniu, gdy popyt na produkty lub usługi jest niedostateczny w relacji do potencjału wytwórczego konieczne bywa wprowadzenie oszczędności. Podczas kryzysu firmy w pierwszej kolejności szukają oszczędności w budżecie przeznaczonym na szkolenia.

Zalety szkolenia pracowników

photoxpress.com

Dzieje się tak ponieważ kierownictwo niejednokrotnie traktuje szkolenia jako zbędny wydatek oraz stosuje je ze względu na panującą modę. Ponadto stosunkowo łatwo i bez większego oporu pracowników może zredukować wydatki szkoleniowe. Szkolenia bowiem są często postrzegane przez pracowników jako przykry obowiązek, przez co nie mają oni nic przeciwko rezygnacji ze szkoleń. Takie podejście do podnoszenia kwalifikacji jest jednak niewłaściwe. Dlaczego nie warto oszczędzać na szkoleniach? Oto najważniejsze aspekty.

Czemu właściwie służy szkolenie?

Szkolenia niesłusznie są traktowane jako niepotrzebny wydatek, który można efektywniej wykorzystać. Oczywiście zamiast szkolić pracowników można zakupić maszynę lub zainwestować pieniądze. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie z czym wiążą się większe możliwości rozwoju z inwestycją w człowieka, czy w rzecz? Z całą pewnością można stwierdzić, że to człowiek może wielokrotnie pomnożyć zainwestowany w niego kapitał, choć sceptycy zwracają uwagę na ryzyko zniwelowania wartości inwestycji w potencjał człowieka w momencie jego odejścia z firmy.

Zarzut wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem w pracownika można także z łatwością obalić, gdyż czy najbardziej opłacalne inwestycje nie są równocześnie najbardziej ryzykowne? Ponadto już sama troska firmy o rozwój pracownika jest istotnym narzędziem kształtowania jego lojalności i przywiązania do firmy, co istotnie obniża ryzyko „zmarnowania pieniędzy” poprzez szkolenie zatrudnionych.

Dlaczego nie warto czekać?

W obszarze szkolenia istnieje przekonanie kierownictwa (nawet tego doceniającego wartość szkolenia), że z rozwijaniem pewnych umiejętności można poczekać do momentu poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. To tylko częściowo prawda, gdyż w okresie kryzysu faktycznie można poczekać z niektórymi szkoleniami, równocześnie jednak natychmiastowego doskonalenia wymagają umiejętności pozwalające na dostosowanie się do „trudnych czasów”. Często w bagatelizowanym obszarze szkolenia znajdują się tzw. umiejętności miękkie, których znaczenie szczególnie w czasie trudności dynamicznie wzrasta.

Mowa tu przykładowo o umiejętnościach komunikacyjnych, negocjacyjnych, tworzenia prezentacji, zarządzania czasem, dzielenia się wiedzą. Istnieje również konieczność wykształcenia w pracownikach odpowiednich postaw i dostarczenie im wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze zjawiskami kryzysowymi w miejscu pracy. Znaczenia szkoleń nie można zatem ignorować szczególnie w okresie trudności.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy