Zapobieganie intrygom w miejscu pracy

Praca    
ocena

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników musi być świadomy ryzyka powstawania konfliktów czy intryg pomiędzy współpracownikami. Warto znać metody zarówno zapobiegania konfliktom jak i łagodzenia i rozwiązywania zaistniałych już sporów.

Zapobieganie intrygom w miejscu pracy

photoxpress.com

Specjaliści wśród głównych czynników konfliktogennych wymieniają:

- niepewną przyszłość firmy lub jej trudności finansowe,
- przemęczenie pracą i atmosferę ciągłej rywalizacji,
- zbyt częste przetasowania kadrowe i zmiany strukturalne,
- brak jasnego określenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,
- brak procedur dotyczących przepływu informacji.

Każdy pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań aby stworzyć zdrowe miejsce pracy, jasno określić oczekiwania w stosunku do każdego pracownika i zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania. To pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia większości konfliktów jednakże na pewno nie jest możliwe uniknięcie 100% spornych sytuacji.

Rola pracodawcy

Jeżeli taka sytuacja już ma miejsce pracodawca czy też bezpośredni przełożony powinien pełnić rolę mediatora czyli osoby która ułatwi spokojną komunikację pomiędzy skłóconymi pracownikami oraz umożliwi zarówno jednej, jak i drugiej stronie wypowiedzenie się co do ich potrzeb, zachowań, nawyków. Powinien on stworzyć atmosferę komunikacji, natomiast sami pracownicy będą odpowiedzialni za rozwiązanie swojego problemu.

Rodzaje intryg w miejscu pracy

Wśród najbardziej popularnych a zarazem najbardziej szkodliwych intryg pracowniczych wymienić można:

- szantaż czyli  groźbę wyjawienia niepowodzeń lub słabości ofiary w momencie, gdy ta nie jest na to przygotowana, po to, aby szantażysta mógł osiągnąć wyznaczony cel,

- zniesławienie czyli rozpowszechnianie negatywnych informacji o innym pracowniku zamiarem jego zdyskredytowania,

-  tzw. fałszywa gra czyli udawanie przyjaźni i schlebianie podczas gdy rzeczywiste zamiary są nieuczciwe, a celem jest nadużycie zaufania.

Niestety część pracodawców uważa iż, konflikty pomiędzy pracownikami są korzystne dla ich interesów gdyż atmosfera rywalizacji sprzyja zwiększeniu wydajności, a także ułatwia uzyskiwanie informacji dotyczących poszczególnych pracowników od ich kolegów. Takie podejście zasługuje jednak na negatywną ocenę gdyż żadne względy ekonomiczne nie powinny być przedkładane nad godne i uczciwe traktowanie swoich podwładnych.

Czy w Waszym miejscu pracy dochodziło do pewnych nieprzyjemnych sytuacji? Jak udało się rozwiązać tę sprawę?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy