Zarządzanie talentami w firmie

Praca    
ocena

Wiele firm boryka się z trudnościami w skompletowaniu, a następnie utrzymaniu zespołu wartościowych i lojalnych pracowników, co stanowi duży problem gdyż posiadanie stałego, wykwalifikowanego zespołu oraz zaangażowanie w pracę jest jednym z fundamentów przewagi konkurencyjnej na rynku. Zgodnie z definicją zarządzanie talentami jest procesem zapewnienia organizacji podaży siły roboczej w skali umożliwiającej wykonanie wszelkich celów strategicznych przedsiębiorstwa zgodnie z wcześniej zaplanowanym schematem.

Zarządzanie talentami w firmie

photoxpress.com

W uproszczeniu można w ten sposób określić wszelkie działania firmy na rzecz przyciągania, zatrzymywania, motywowania oraz rozwijania utalentowanych jednostek.

Motywacja przede wszystkim

Najczęściej stosowanymi przez pracodawców motywatorami pracowników są wynagrodzenie, premie, nagrody, ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna czy służbowy laptop lub telefon. Tymczasem badania pokazują, że najczęstszym powodem odchodzenia pracowników są w pierwszej kolejności ograniczone możliwości awansu i rozwoju kariery oraz brak szacunku i wsparcia ze strony przełożonych. Należy podkreślić, że motywacja materialna, poza tym że może generować dodatkowe koszty dla pracodawcy, jest skuteczna tylko do pewnego momentu.

Należy więc zastanowić się nad rozwiązaniami, które budują lojalność pracowników, a nie obciążają finansowo firmy. Aby zminimalizować ryzyko niespodziewanej utraty pracownika warto przygotować dla wszystkich zatrudnionych indywidualny program rozwoju zawodowego.

Program rozwoju

Program taki zawierać powinien m.in.:

- ustalenie zestawu narzędzi umożliwiających pracownikom nabywanie wymaganych od nich kompetencji m.in. odpowiednich szkoleń. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach jest czynnikiem, który wpływa na wzrost zadowolenia pracowników, którzy czują że się rozwijają i wykorzystują swoje możliwości,

- rozpisany na poszczególne lata opis obowiązków i kompetencji wymaganych od pracownika. Zakres obowiązków powinien być coraz szerszy i coraz bardziej ambitny,

- sprawiedliwą i klarowną metodę okresowej oceny pracowników. Prawidłowo realizowana kontrola oceny pracy przynosi firmie korzyści w postaci wzrostu jakości i wydajności pracy oraz zmniejszenia rotacji pracowników, a także odpowiedniego wykorzystania potencjału pracowników zgodnie z planowanym kierunkiem rozwoju firmy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wdrożenie takiego programu, istotne jest aby pilnować jego skutecznej realizacji - najlepiej poprzez wyznaczenie do tego konkretnego pracownika.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy