Zarządzanie wiedzą w firmie

Praca    
ocena

Zarządzanie wiedzą to najogólniej ogół procesów mających na celu tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy na potrzeby firmy. Do nie dawna ten aspekt zarządzania ustępował miejsca wartościom materialnym takim jak dostęp do kapitału, nowych technologii czy silnej marki, obecnie wychodzi on jednak na pierwszy plan.

Zarządzanie wiedzą w firmie

photoxpress.com

Zarządzanie wiedzą odgrywa szczególnie duże znaczenie w przypadku firm oferujących usługi profesjonalne czy specjalistyczną wiedzę takich jak kancelarie prawne, firmy doradztwa podatkowego czy finansowego, firmy audytowe itp. W tego typu firmach efektywne zarządzanie wiedzą przekłada się na konkurencyjność i innowacyjność co daje im przewagę  rynkową.

Ponadto stworzenie wizerunku firmy jako miejsca pozwalającego na ciągły rozwój i zdobywanie nowych kwalifikacji, buduje opinię przedsiębiorstwa jako dobrego miejsca pracy, a to skutkuje zainteresowaniem i pozyskiwaniem do pracy najzdolniejszych ludzi z branży. Wykształcona i błyskotliwa kadra przyciąga z kolei nowych klientów i pozwala na rozwój firmy. 

Do czynników warunkujących skuteczne zarządzanie wiedzą zaliczyć można:

- czynniki organizacyjne. Aby zarządzanie wiedzą w firmie było skuteczne niezbędne jest wyznaczenie konkretnego pracownika, który będzie miał w swoich kompetencjach czuwanie nad rozwojem pracowników. Osoba taka powinna czuwać przede wszystkim nad planem szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz obserwować pracowników pod kontem ich zdolności i potrzeb dalszego rozwoju kompetencji,

- czynniki techniczne. Zarządzanie wiedzą będzie najbardziej efektywne gdy firma stworzy odpowiednie zaplecze techniczne do przekazywania informacji. Posiadanie przez firmę poczty wewnętrznej, intranetu czy elektronicznego obiegu dokumentów w dużym stopniu ułatwi pracę i przepływ informacji.  Warto również stworzyć dostępną dla pracowników bazę wiedzy zawierającą najbardziej przydatne dokumenty (umowy, pisma itp.),

- czynniki osobowe. Skutecznemu zarządzaniu wiedzą sprzyja odpowiednia atmosfera, zachęcająca do dzielenia się informacjami i doświadczeniem dlatego niezwykle ważne jest zbudowanie zespołu ludzi, którzy nie tylko są wybitnymi profesjonalistami ale również nastawieni są na wspólne działanie i stawiają sobie za cel dobro firmy jako całości.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy