Zasady działania konkurencji na rynku

Praca    
ocena

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach natężonej konkurencji. Są to trudne warunki działania, szczególnie dla działających od dłuższego czasu przedsiębiorstw, gdyż intensywność konkurencji w ciągu ostatnich kilkunastu lat nieporównywalnie wzrosła w zestawieniu z okresem wcześniejszym.

Zasady działania konkurencji na rynku

pixabay.com

Nasilenie konkurencji spowodowały zmiany dokonujące się na różnych płaszczyznach, z całą pewnością istotny wpływ miały postępująca globalizacja i informatyzacja życia gospodarczego oraz ich skutki.

W wyniku umiędzynarodowienia i globalizacji przedsiębiorstw przedsiębiorstwa z całego świata mogą bowiem konkurować o dostęp do efektywniejszych czynników produkcji. Równocześnie informatyzacja pozwala na rozwój nowych, bardziej elastycznych systemów pracy i technologii. Wszystko to łącznie powoduje, że przedsiębiorstwa próbują „prześcignąć” się w innowacyjności jednocześnie eliminując z rynku rywali. Jak zatem przetrwać w warunkach intensywnej konkurencji? Przedstawiamy rady dla firm.

Jedna z pięciu sił

Jak już zostało wspomniane, w wyniku współczesnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw w ostatnim czasie znacznie nasiliła się konkurencja. Intensywność działań konkurencyjnych była jednak czynnikiem, uwzględnianych w badaniach znacznie wcześniej. Nasilenie rywalizacji stanowiło przykładowo jeden z pięciu elementów słynnego modelu Portera, który umożliwiał ocenę atrakcyjności sektora. Nasilenie konkurencji w modelu określane było jako rywalizacja uczestników rynku w zakresie cen, wyróżnienia produktów oraz nawiązywania opartych na lojalności relacji z klientami.

Zgodnie z tym podejściem natężenie konkurencji wzrasta wraz z zwiększeniem się liczby konkurentów, barier wyjścia, kosztów stałych, siły negocjacyjnej odbiorców, standaryzacji produktu oraz kurczeniem się rynku. Pomimo, że model nie powstał w obecnych czasach nadal jest bardzo aktualny i wskazuje na kluczowe elementy natężania konkurencji.

Sposoby na uporanie się z nasiloną rywalizacją

Jeżeli przedsiębiorstwo dopiero zamierza wejść na dany rynek to kluczowe może być określenie natężenia konkurencji na nim przykładowo poprzez wykorzystanie wspomnianego modelu sił Portera. W sytuacji, gdy organizacja działa w warunkach intensywnej konkurencji kluczowe znaczenie może mieć kreatywne spojrzenie na możliwości płynące z otoczenia i rewizja ich opłacalności.

Może się bowiem okazać, że zamiast zmagać się z konkurencją, firma ma możliwość zajęcia dominującej lub nawet przewodniej pozycji w innym segmencie rynkowym ze względu na lepsze dopasowanie posiadanych zasobów i umiejętności do oczekiwań innych odbiorców. Rozszerzenie postrzegania granic rynku wymaga jednak kreatywności, umiejętności dostrzegania okazji rynkowych, pewnej dozy odwagi i zdecydowanych posunięć.

Pracowaliście w branży, w której występowała duża konkurencja na rynku? Jakie działania podejmowała Wasza firma, aby być najbardziej atrakcyjnym przedsiębiorstwem?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy