Zasady podpisywanie umów z pracodawcą

Praca    
ocena

W dzisiejszych czasach spotykamy się z nieustannymi zmianami. Można powiedzieć, że jedynie elastyczność w dostosowaniu się do nich może umożliwić nam radzenie sobie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Zasady podpisywanie umów z pracodawcą

pixabay.com

Nie możemy liczyć na to, że w życiu zawodowym ominą nas skutki spowolnienia gospodarczego. Choćbyśmy uważali się za niezbędnych firmie, musimy mieć jednak „asa w rękawie” i być przygotowani na ewentualną konieczność odejścia z niej. Jak przygotować się na ewentualne zwolnienie? Oto najważniejsze zagadnienia.

Na początek przejrzyj umowę

Podstawowa zasada to „lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć”. Można się bowiem łudzić, co do niektórych praw np. do odprawy, zdecydowanie lepiej jest jednak mieć pewność poprzez dokładne sprawdzenie warunków umowy. Warto sprawdzić lub poradzić się jakie prawa wynikają z charakteru Twojej umowy. Chodzi tu o termin wypowiedzenia. Warto też przyjrzeć się umowom poufności, które podpisywaliśmy na początku pracy. Może się okazać, że przez jakiś czas nie będziemy mogli podjąć nowej pracy w naszej branży.

Zasadniczo umowa o pracę daje większe uprawnienia niż inne rodzaje umów np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Bardzo przydatne może być sięgnięcie do kodeksu pracy (jest bezpłatnie dostępny w internecie) aby ustalić przykładowo czy przysługują Ci płatne dni wolne od pracy na poszukiwanie nowej pracy.

Nie spisane a jednak obowiązuje!

Pamiętaj, że umowa to nie tylko ten „świstek” papieru, w którym zawarte są prawa i obowiązki nasze, jako pracownika. Podejmując pracę w danej organizacji zawsze obok umowy formalnej (na piśmie) zawieramy także nieformalny (niepisany) kontrakt, w którym zarówno Ty jako pracownik, jak i Twój pracodawca zobowiązujecie się przestrzegać pewnych zasad.

Skuteczność tego kontraktu i pewność jego przestrzegania obie strony zyskują poznając się i budując wzajemne zaufanie, ale jest on obowiązujący od początku do końca współpracy. Czego dotyczy wspomniany nieformalny kontrakt? Obejmuje on podstawowe wymogi etyki postępowania, a więc obie strony są wobec siebie uczciwe, prawdomówne, lojalne, w sprawach problematycznych dążą do porozumienia, wykazują się chęcią współpracy, zaangażowaniem w sprawy organizacji i troską o jej losy. To dość uniwersalne i powszechnie obowiązujące, wzajemne zobowiązania obu stron.

W zależności od specyfiki organizacji ustalane są ponadto wartości cenione i przestrzegane tylko w niej. Może to być otwartość na zmiany, umiejętność pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą itp. Podkreślimy jeszcze raz, że cały ten nieformalny kontrakt obowiązuje także pracodawcę! Dlatego nawet w obliczu zwolnienia masz prawo oczekiwać uczciwego poinformowania (możliwie najwcześniej) o zwolnieniu, podania prawdziwej jego przyczyny, oraz lojalności i wsparcia. Także w tej kwestii powinieneś domagać się swoich praw.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy