Zasady postępowania wobec konkurencji

Praca    
ocena

Obecne czasy obfitują w ogromną różnorodność podmiotów działających na rynku. Wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku prowadzą działalność w obszarze biznesu lub są to organizacje typu non profit. W sferze biznesu bezwzględnie wszystkie przedsiębiorstwa doświadczają nasilonej konkurencji.

Zasady postępowania wobec konkurencji

pixabay.com

W takich warunkach maleje dochodowość branż i przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają sobie pytanie o zasadność i opłacalność prowadzenia walki konkurencyjnej. Czy w związku z tym uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw uzasadniają odejście od konfrontacji na rzecz współpracy pomiędzy organizacjami? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Dlaczego walka konkurencyjna?

Idea „zwalczania” rywali rynkowych wyrosła na gruncie dążenia przedsiębiorstw jedynie do maksymalizacji zysku i sprzeczności interesów podmiotów rynkowych. Kapitalizm właścicielski, bo z nim wiązała się chęć maksymalizowania zysku skłaniał firmy do stosowania wszelkich sposobów, które prowadzą do zmniejszenia znaczenia konkurencji lub nawet wyeliminowania jej z rynku. Głównie chodziło o to, by przedsiębiorstwo uzyskało dominujący udział w rynku poprzez zdobycie jak największej liczby klientów.

W tym celu nie tylko wprowadzano innowacje, ale i angażowano rozmaite zasoby w proces eliminacji konkurencji, co nie miało wpływu na podniesienie jakości i funkcjonalności produktów czy usług, a jedynie powodowało nasilenie rywalizacji. Do konfrontacji z pozostałymi uczestnikami rynku skłaniały firmy także rozbieżne interesy i brak możliwości dostrzeżenia „wspólnych celów”. Rezultatem tych działań w znacznej większości przypadków było wspomniane zmniejszenie dochodowości całej branży i podejmowanie prób poszukiwania skuteczniejszych sposobów prowadzenia działań konkurencyjnych na rynku.

Kooperacja jako ukierunkowanie działań współczesnych przedsiębiorstw

Nieskuteczność prowadzenia walki konkurencyjnej doprowadziła praktyków zarządzania do poszukiwania właściwych sposobów realizacji strategii konkurencji. Bardzo istotnym kierunkiem prowadzenia tych działań stały się przedsięwzięcia kooperacyjne. Dostrzeżono bowiem niebagatelne korzyści, wynikające z nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Jedną z postaci przedsięwzięć kooperacyjnych były mniej lub bardziej ścisłe formy aliansów strategicznych.

W ten sposób przedsiębiorstwa zyskały możliwość uzupełniania posiadanych luk informacyjnych, korzystania z komplementarnych zasobów, do których firma ma utrudniony dostęp. Ponadto dzięki aliansom strategicznym uczestnicy organizacji mogą podwyższać kompetencje w procesie wspólnego uczenia się. Przedsiębiorstwa poprzez kooperację zyskują umiejętności dzielenia się wiedzą i korzystania z wiedzy innych firm. Wybór pomiędzy kooperacją a rywalizacją nie jest w pełni jednoznaczny i uzależniony jest od specyfiki organizacji, jej kultury i uwarunkowań rynkowych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy