Zasady stosowania supply chain management

Praca    
ocena

Metoda supply chain management ma na celu zwiększenie wartości produktów poprzez właściwe zarządzanie ich przepływem w całym łańcuchu dostaw, począwszy od dostawcy, aż po ostatecznego odbiorcę. Zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez jego integrację pozwala również na oszczędność kosztów, zmniejszenie ryzyka i wielkości zapasów, skrócenie czasu dostawy oraz elastyczne dostosowywanie się do zmian popytu.

Zasady stosowania supply chain management

photoxpress.com

By zastosowanie metody supply chain management mogło przynieść przywołane rezultaty konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków. Jakie uwarunkowania decydują zatem o skuteczności zarządzania łańcuchem dostaw? Przedstawiamy te najistotniejsze.

Zaufanie pomiędzy partnerami

Kluczową kwestią podczas tworzenia wszelkich wspólnych przedsięwzięć jest zaufanie. W przypadku tak ścisłej współpracy, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw szczególnie istotne jest aby partnerzy ufali sobie nawzajem i wierzyli w dobre intencje kooperantów. Jest to niezbędny element tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw, gdyż korzyści mogą być uzyskiwane dopiero wówczas, gdy następuje przekazywanie realizacji pewnych funkcji tym ogniwom łańcucha, które potrafią wykonać je najefektywniej. Nie będzie to jednak możliwe gdy partnerzy nie będą przekonani, że danemu ogniwu faktycznie warto przekazać własne zadania i uprawnienia.

Wspólny dla wszystkich uczestników cel

Tworzenie zintegrowanych łańcuchów przez dostawców, producentów i odbiorców jest bardzo utrudnione, ze względu na niejako sprzeczne dążenia. Bardzo trudno jest bowiem przełamać obawy przed przekazaniem poufnych informacji, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniami z konkurentami, którzy w innych okolicznościach mogliby wykorzystać te informacje przeciwko nam.

Tymczasem, aby wspólny łańcuch dostaw odniósł sukces należy nauczyć się dostrzegać wspólne korzyści i zacząć „grać w otwarte karty”. Korzyści dla całego łańcucha współpracy muszą przeważać nad profitami pojedynczej firmy. Niezbędne w tym zakresie jest nieustanne szukanie porozumienia, konsensusu, kompromisów oraz ograniczanie nieufności we wspólnych przedsięwzięciach.

Chęć i możliwość podejmowania ryzyka

Z tworzeniem zintegrowanych łańcuchów dostaw wiąże się ryzyko, które niezwykle trudno jest wyeliminować. Istnieje bowiem obawa, że jeden lub kilku partnerów nie dotrzyma warunków współpracy i co za tym idzie nastąpi „wyciek” informacji, które decydują o konkurencyjności organizacji. Ponadto słabość prawa, tj. brak odpowiednich regulacji i co za tym idzie sankcji prawnych za naruszenie tajemnicy, powoduje spotęgowanie ryzyka powoływania tego typu przedsięwzięć partnerskich.

Ze względu na przywołane ryzyko tworzenie łańcuchów dostaw w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw może być zatem utrudnione ze względu na możliwość zagrożenia nawet istnieniu przedsiębiorstwa. Skłonność do podjęcia ryzyka jest zatem również warunkiem zastosowania metody supply chain management.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy