Zatrudnienie młodego pracownika

Praca    
ocena

Na co zwracać uwagę zatrudniając młodych pracowników? Na co uważać?

Zatrudnienie młodego pracownika

pixabay.com

Pracodawcy poszukujący nowych pracowników często stają przed dylematem czy lepiej postawić na doświadczoną osobę, która jednak może już być nieco wypalona zawodowo czy też zaryzykować zatrudnienie młodego pracownika, która ma duży zapał do pracy ale z kolei niewielkie doświadczenie. Specjaliści twierdzą, że warto stawiać na świeżo upieczonych absolwentów, którzy mogą wnieść świeże spojrzenie na sprawy firmy, warto jednak wiedzieć jak zminimalizować prawdopodobieństwo złego wyboru.

Analiza CV

Analizując życiorysy młodych pracowników - studentów lub absolwentów - warto zwrócić uwagę na to czy poza nauką starali się oni zdobyć praktyczne doświadczenia zawodowe. Dużym plusem są chociażby odbyte praktyki czy staże, które dają przewagę nad osobami posiadającymi jedynie teoretyczne kwalifikacje. Ciekawa może być w CV także rubryka działalność dodatkowa - osoby które czynnie udzielały się w takich miejscach jak organizacje studenckie, stowarzyszenia, fundacje czy koła zainteresowań charakteryzują się zazwyczaj dużą motywacją i zapałem do pracy.

Sprawdzenie umiejętności praktycznych

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną warto podczas niej sprawdzić umiejętność praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w procesie kształcenia - można to zrobić przeprowadzając testy czy też stosując metodę assessment center. Oczywiście bardzo istotna jest także ocena zdolności do pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz kultury osobistej. Jeżeli dobrze wybierzemy młodego pracownika istnieje duża szansa, że nakłady poświęcone na jego przeszkolenie i wdrożenie do pracy zwrócą się z nawiązką, gdyż badania pokazują, iż dobrze przyjęci absolwenci są niezwykle oddanymi i lojalnymi pracownikami przez długie lata.

Aspekty prawne

Zatrudniając młodych ludzi warto sprawdzić czy nie dotyczą ich przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych. W myśl artykułu 190§1 osoby młodociane to takie, które ukończyły 16 lat, lecz nie przekroczyły 18 roku życia.  Aby osoba, która nie przekroczyła 18 roku życia mogła być zatrudniona, musi mieć ukończone co najmniej gimnazjum, a także dysponować zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Zatrudnienie małoletniego, może odbywać się wyłącznie na podstawie umowy o pracę przy wykonaniu lekkich prac tzn. takich, które nie  powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego nieletniego, ponadto praca ta, nie może również uniemożliwiać mu wykonywania obowiązków związanych z kształceniem.

W jakim wieku podjęliście swoją pierwszą pracę? Jaki wiek jest według Was odpowiedni na podjęcie swojej pierwszej pracy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy