Zrównoważona karta wyników

Praca    
ocena

Zasadniczym celem, któremu, w zamyśle twórców, ma służyć stosowanie zrównoważonej karty wyników było przełożenie wizji i strategii organizacji na konkretne działania. Potrzeba taka zaistniała, kiedy w wielu firmach wizja i strategia nie miały nic wspólnego z przedsięwzięciami realizowanymi w praktyce.

Zrównoważona karta wyników

photoxpress.com

Wizję i strategię opracowywała bowiem kadra zarządzająca, natomiast podlegli jej pracownicy nie dość, że nie wcielali ich założeń w bieżące funkcjonowanie to nawet nie znali ich treści. Zapobieganie takiej sytuacji stanowi ważny argument przemawiający za wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników. Jak korzystać z tego narzędzia? Oto najbardziej przydatne wskazówki.

Pierwszy krok: łączenie teorii z praktyką

Formułując misję, wizję i strategię organizacji zgodnie ze zrównoważoną kartą wyników, należy zastanowić się nad ich praktycznym wykorzystaniem. Wizja powinna zawierać wyczerpujący opis tego jak w przyszłości będzie funkcjonować organizacja, czym będzie się zajmować i jak obecne działania mogą przyczynić się do realizacji tego „pomysłu na biznes”.

Misja powinna z kolei określać trzy obszary, które mają zapewnić realizację wizji:

- Czym przedsiębiorstwo będzie się zajmować? Np. produkowanie przetworów owocowo - warzywnych.

- Jaki jest zasadniczy cel działania firmy? Np. zaopatrywanie hurtowni i sklepów detalicznych na terenie całego kraju.

- Do kogo firma kieruje ofertę i jakie potrzeby zaspokaja? Przykładowo luksusowe samochody wytwarzane dla zamożnych klientów w średnim wieku zaspokajające potrzeby prestiżu.

Kolejnym krokiem  jest ustalenie strategii oraz celów głównych i szczegółowych służących wcieleniu „w życie” misji. W przypadku przedsiębiorstwa aspirującego do osiągnięcia pozycji lidera w produkcji przetworów celem głównym może być zainteresowanie ofertą i nawiązanie współpracy z hurtowniami i sklepami detalicznymi, a szczegółowym opracowanie programu marketingowego dla pozyskania odbiorców.

Aspekty finansowe równie ważne jak inne obszary

Przedsiębiorstwa zwykły przedkładać istotność finansów nad inne dziedziny, zapominając o tym, że pieniądze są jedynie środkiem, a nie celem działań. Czy w prowadzeniu firmy chodzi tylko o osiąganie nadwyżki przychodów nad kosztami? Jaką wartość ma zysk nie przekładający się na satysfakcję zatrudnionych, zadowolenie klientów, dobrą opinię społeczeństwa?

Metoda zrównoważonej karty wyników zwraca uwagę, że poza finansami ważne informacje o firmie uzyskuje się także badając obszar klienta, procesów i zasobów ludzkich. Firmy, którym zależy na efektywnym funkcjonowaniu powinny ustalać cele i dokonywać oceny swych działań we wszystkich tych obszarach, a nie opierać się jedynie na wynikach finansowych.

Krok ostatni: śledzenie wyników

Metoda zrównoważonej karty wyników zaleca monitorowanie osiągania założonych celów wynikających z misji i wizji organizacji poprzez wybór odpowiednich wskaźników we wszystkich czterech przywołanych obszarach tj. finansów, klienta, procesów i zasobów ludzkich.

Zasadnicza formuła stosowania tej metody sprowadza się zatem do:

- Określenia celu (we wszystkich czterech obszarach),

- Wskazanie działań służących jego realizacji,

- Sprawdzanie „na bieżąco” czy działanie faktycznie przybliża nas do osiągnięcia celu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy