Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     4507     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Ewelina Paździora

1     1556

NIP - co to jest, komu potrzebny?

NIP - co to jest, komu potrzebny?

Ewelina Paździora

0     4017

Odprawa przy zwolnieniu grupowym

Odprawa przy zwolnieniu grupowym

Ewelina Paździora

0     817

Zwolnienia grupowe a zwolnienia lekarskie

Zwolnienia grupowe a zwolnienia lekarskie

Ewelina Paździora

0     1202

Jak obliczyć nadgodziny nauczyciela?

Jak obliczyć nadgodziny nauczyciela?

Ewelina Paździora

0     2941

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1501     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Dyżur medyczny - czas pracy

Dyżur medyczny - czas pracy

Ewelina Paździora

0     1085

Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie

Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie

Ewelina Paździora

1     2669

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór

0     1230       Ewelina Paździora


Obowiązkowe badania lekarskie pracowników

Obowiązkowe badania lekarskie pracowników

0     815       Ewelina Paździora


Jak zarobić na robieniu zdjęć?

Jak zarobić na robieniu zdjęć?

0     911       Dawid MarkiewiczJakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

0     875       Ewelina Paździora


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

0     739       Ewelina Paździora


Jak otworzyć zakład pracy chronionej?

Jak otworzyć zakład pracy chronionej?

0     918       Ewelina Paździora


Jak stworzyć portfolio fotograficzne?

Jak stworzyć portfolio fotograficzne?

0     817       Dawid Markiewicz


Zakład pracy chronionej - przywileje

Zakład pracy chronionej - przywileje

0     789       Ewelina Paździora


Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

0     821       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 18 z 23 

Ostatnie dyskusje


Ktoś pisał żeby opinie robić społecznie hahhaha. Żarty? To jest przekazana wiedza, czas, odpowiedzialność. Jezeki ktoś chce uprawiać wolontariat zawodowo to powodzenia.
~Ja / 2019-04-05 17:27:30

Całkiem niezła,ale nie wspomnieliście o zarobków w refineriach ropy naftowej to jest chyba najlepiej płatna praca w Brazylii 60000zł,radny 90000zł to są najlepiej płatne prace w Brazylii.
~avol / 2019-01-19 21:46:28

Ile może zarabiać księgowy w Izbie Skarbowej ?
~Adam / 2018-11-20 17:35:59

Jakis namiar na prace jako mechanical engineer ?? Swiezo po politechnice wroclawskiej
~Robert60000@op.pl / 2018-04-15 01:53:06

Tłumacz zarabia tyle ile klient jest skłonny zapłacić. Jeśli wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne o bardzo dużym stopniu trudności to stawka może być bardzo godziwa, bo konkurencja na rynku jest niewielka. W przeciwnym wypadku ciężko jest wyżyć z tłumaczeń, bo stawki są głodowe
~traduzioni.pl / 2018-03-23 19:47:48

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32