Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     3864     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Ewelina Paździora

1     1344

NIP - co to jest, komu potrzebny?

NIP - co to jest, komu potrzebny?

Ewelina Paździora

0     3444

Odprawa przy zwolnieniu grupowym

Odprawa przy zwolnieniu grupowym

Ewelina Paździora

0     568

Zwolnienia grupowe a zwolnienia lekarskie

Zwolnienia grupowe a zwolnienia lekarskie

Ewelina Paździora

0     965

Jak obliczyć nadgodziny nauczyciela?

Jak obliczyć nadgodziny nauczyciela?

Ewelina Paździora

0     2194

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1218     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Dyżur medyczny - czas pracy

Dyżur medyczny - czas pracy

Ewelina Paździora

0     812

Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie

Zmiana stanowiska pracy a wynagrodzenie

Ewelina Paździora

1     2254

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór

0     981       Ewelina Paździora


Obowiązkowe badania lekarskie pracowników

Obowiązkowe badania lekarskie pracowników

0     640       Ewelina Paździora


Jak zarobić na robieniu zdjęć?

Jak zarobić na robieniu zdjęć?

0     725       Dawid MarkiewiczJakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

0     702       Ewelina Paździora


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

0     583       Ewelina Paździora


Jak otworzyć zakład pracy chronionej?

Jak otworzyć zakład pracy chronionej?

0     717       Ewelina Paździora


Jak stworzyć portfolio fotograficzne?

Jak stworzyć portfolio fotograficzne?

0     656       Dawid Markiewicz


Zakład pracy chronionej - przywileje

Zakład pracy chronionej - przywileje

0     592       Ewelina Paździora


Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

0     586       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 18 z 23 

Ostatnie dyskusje


Jakis namiar na prace jako mechanical engineer ?? Swiezo po politechnice wroclawskiej
~Robert60000@op.pl / 2018-04-15 01:53:06

Tłumacz zarabia tyle ile klient jest skłonny zapłacić. Jeśli wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne o bardzo dużym stopniu trudności to stawka może być bardzo godziwa, bo konkurencja na rynku jest niewielka. W przeciwnym wypadku ciężko jest wyżyć z tłumaczeń, bo stawki są głodowe
~traduzioni.pl / 2018-03-23 19:47:48

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32

Nie jest- pojechać i zarabiać 810 Reali?
~rash / 2017-09-21 22:14:42

Jestem emerytem ze stażem 45 lat w swojej dziedzinie, z doktoratem, wieloletnia praca naukową i dydaktyczną, dyrektorowaniem działowi rozwoju i wdrożeń w dużej firmie działalnością w europejskich instytucjach normalizacyjnych. Oceniam (w Brukseli) projekty europejskie no i od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą. Przy stawce godzinowej 45zł działalność biegłego traktuję trochę jako rozrywkę ( pisma procesowe radców prawnych) a trochę jako działalność społeczną na rzecz podnoszenia standardów w branży. Gdy jadę 350 km na przesłuchanie do Warszawy to sąd łaskawie płaci mi za jedną godzinę spędzoną na sali sadowej (45zł) chociaż na taką wycieczkę tracę cały dzień.
~Shankar / 2017-08-21 09:33:30

Detektyw w USA zarabia 87 tysi rocznie.
~realista / 2017-06-29 20:44:15