Prawo Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

Bankster – kim jest, jak sobie z nim radzić?

-

Takie negatywne nastroje nie mają większego związku z prawem i poradami prawnymi. Zwłaszcza zaś spekulacje, że działania banksterów doprowadziły do transferu majątków ziemskich za pomocą kredytów hipotecznych, powodując uzależnienie społeczeństw od kredytów przez zaciąganie kolejnych na spłatę poprzednich, likwidację klasy średniej i postępującą biedę w społeczeństwie – nie powinny mieć miejsca w dziale porady prawne. Dlatego przejdę do zagadnień związanych z prawem i przeciwdziałaniem lichwie na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów. Pierwsze zmiany weszły w życie 20 lutego 2006 r. i dotyczyły przepisów kodeksu cywilnego.

W myśl tych przepisów ustawy, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnych (także kredytów bankowych) nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. (1) Zdefiniowane w ten sposób odsetki maksymalne są bezwzględnie wiążące dla wszystkich banków i instytucji finansowych pożyczających pieniądze na procent. Nawet, jeżeli według umowy odsetki te są wyższe od tak zdefiniowanych odsetek maksymalnych – należą się odsetki maksymalne, zaś próby wyłudzenia większych odsetek są traktowane jak przestępstwo. Postanowienia żadnej umowy czy aneksu do umowy w świetle prawa nie mogą ograniczyć przepisów o odsetkach maksymalnych, także w sytuacji, gdy jako prawo obowiązujące dla umowy zostało wskazane prawo obce. (2) W każdej sytuacji przepisy kodeksu cywilnego są w tym zakresie wiążące – dotyczą także oprocentowania obligacji. Obecnie (w roku 2011) – maksymalne odsetki to 21%.

Podobnie zmiany te zostały wprowadzone w nowej ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, gdzie podane zostały szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania informacji konsumentowi o rzeczywistych kosztach kredytu i sposobach obliczania całkowitej stopy oprocentowania kredyt konsumenckiego. Kredytodawca (lub pośrednik kredytowy) ustalając rzeczywistą roczną stopę oprocentowania uwzględnia całkowity koszt kredytu (ponoszony przez konsumenta), a także koszty prowadzenia rachunku. Jeżeli z umowy wynika, że podmiot udzielający kredytu ma możliwość w trakcie trwania umowy zmienić wysokość oprocentowania kredytu i opłat uwzględnianych przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (zakładając, że nie można ich określić w chwili jej ustalenia) – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustala się w oparciu o założenie, że stopa oprocentowania kredytu i opłaty te pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy o kredyt. (3) Do kredytu konsumenckiego stosuje się przepisy dotyczące odsetek maksymalnych.

Konsekwencje niedochowania powyższych przepisów i warunków są regulowane przez kodeks wykroczeń, według którego przedsiębiorca zawierający konsumentem umowę o udzielenie kredytu konsumenckiego z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, podlega karze grzywny. (4) Podobnie kara grzywny grozi przedsiębiorcy za niedopełnienie obowiązku obliczenia ryzyka, jakie ponosi konsument, zawierając umowę o udzielenie kredytu. Kara grzywny grozi także za nieuczciwą reklamę dotyczącą kredytu, w której najważniejsze informacje zostają pominięte (te ważne informacje dotyczą: stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwoty kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania). (5) Banki i instytucje kredytowe, także w sprawach z zakresu udzielania kredytów konsumenckich – podlegają odpowiedzialności karnej za przestępstwa opisane w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

1) Art. 359 § 2 (1) kodeksu cywilnego

2) Art. 359 § 2 (3) Kodeksu cywilnego

3) Art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim

4) Art. 138c § 1 Kodeksu wykroczeń

5) Art. 138c § 2 Kodeksu wykroczeń

Jaki macie stosunek do kredytów? Często z nich korzystacie? A może bronicie się przed wzięciem kredytu? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jaki sport dla niepełnosprawnych?

Niepełnosprawność w dzisiejszych czasach nie stanowi żadnej przeszkody do uprawiania (oczywiście odpowiednio zmodyfikowanych) dyscyplin sportowych. O tych dyscyplinach i korzyściach płynących z prowadzenia aktywnego trybu życia przez osoby niepełnosprawne przeczytamy poniżej.

Tkaniny do haftu – jakie wybrać?

Na każdej tkaninie można umieścić rysunek wyszywany kolorowymi nićmi. Nie na każdym z materiałów jednakże da się zastosować dowolną technikę. Zatem sposób wyszywania, ścieg musimy dopasować do tkaniny, na jakiej ma on powstać.

Zobacz też

Jak nauczyć dziecko korzystać z toalety?

Rodzice często nie mogą się doczekać, kiedy ich dziecko zacznie korzystać z toalety. Chodzi tu zarówno o kwestię większej samodzielności dziecka, jak również oszczędności finansowej, bowiem jak wiadomo pieluszki do tanich rzeczy nie należą.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: