Prawo Budynek gospodarczy - definicja, przepisy budowlane

Budynek gospodarczy – definicja, przepisy budowlane

-

Zgodnie z zasadami prawa budowlanego – każdy, kto wykaże prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, ma prawo zabudowania nieruchomości gruntowej. Jednakże prawo to jest ograniczone warunkami zabudowy oraz formalnościami, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.1

Budynkiem (także gospodarczym) jest taki obiekt budowlany, który:
– jest trwale związany z gruntem
– wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian)
– posiada dach i fundamenty

Według przepisu rozporządzenia budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służącego do obsługi innego budynku mieszkalnego (także: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej), a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej – również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej.2

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli właściciel działki chce wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – dotyczy to budynków gospodarczych, które są obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.3

Zwolnione od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są wolno stojące budynki parterowe (o przeznaczeniu gospodarczym) o powierzchni zabudowy do 25 m2. Łączna liczba takich budynków gospodarczych na działce nie może przekraczać 2 obiektów na każde 500 m2 działki.4 Budynki gospodarcze spełniające powyższe warunki nie wymagają pozwolenia na budowę – wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania takiego obiektu na działce. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie powiatowym.

W treści zgłoszenia powinny znaleźć się następujące informacje:
– zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
– termin ich rozpoczęcia
– do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie korzystania z nieruchomości na cele budowlane oraz
– szkice i rysunki budynku gospodarczego
– dokumenty wskazane przez właściwy organ, jeżeli ten ich zażąda (np. plan zagospodarowania działki itp.)

Zgłoszenia należy dokonać odpowiednio wcześniej, gdyż do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.5

Oprócz wskazanych wyżej formalności należy dokładnie zaznaczyć na mapce działki usytuowanie budynku gospodarczego tak, by było ono zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie powyższe reguluje zasady, jakimi należy się kierować przy sytuowaniu budynków na działce pod względem minimalnych odległości, jakie należy zachować od granicy działki czy innych istniejących na działce budynków.

Budynek gospodarczy powinien być położony:

– w takim miejscu, by nie zasłaniał światła słonecznego i nie przesłaniał okien budynków mieszkalnych znajdujących się w jego sąsiedztwie
– ściana budynku gospodarczego, w której znajduje się okno lub drzwi, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki
– ściana budynku gospodarczego pozbawiona okien i drzwi powinna znajdować się w odległości minimum 3 metry od granicy działki
– możliwe jest zmniejszenie tych odległości, jeżeli zezwala na to plan zagospodarowania przestrzennego (wówczas ściana bez drzwi i okien może znajdować się w okolicy 1,5 m od granicy działki) lub
– jest to rzeczywiście niewielki budynek gospodarczy (długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m), wówczas ściana bez otworów okiennych lub drzwiowych może zostać posadowiona bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy
– w stosunku do budynku mieszkalnego, który znajduje się na sąsiedniej działce – nasz budynek gospodarczy możemy usytuować w odległości nie mniejszej niż 8 m od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce – odległość ta dotyczy ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi

Budynek gospodarczy to nie tylko powyżej opisane małe budynki, które można zbudować na działce po dokonaniu zgłoszenia zamiaru jego budowy. Możliwe jest wybudowanie znacznie większego budynku gospodarczego, połączonego z garażem czy warsztatem, mającego piętro i użytkowe poddasze. Jednakże w takim wypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i zakup projektu takiego budynku gospodarczego, wykonanego przez architekta.

Generuje to znacznie większe koszty i wymaga posiadania dużej działki, na której będzie możliwe zachowanie wskazanych w rozporządzeniu minimalnych odległości ścian budynku gospodarczego od granicy działki i istniejących budynków mieszkalnych.

Jakie są Wasze doświadczenia ze stawianiem budynków gospodarczych? Podzielcie się komentarzami!

1. Art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. § 3 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3. Art. 29 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5. Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co obejmuje ubezpieczenie narciarskie?

Wybierając się zimą na narty, warto pamiętać o ubezpieczeniu. Wypadki na stoku narciarskim zdarzają się często, a pokrycie kosztów leczenia z własnej kieszeni może przerosnąć nie jeden domowy budżet.

Jak zrobić koka krok po kroku – Videoporada

Elegancką kobietą się jest, nie bywa. Jakie warunki trzeba spełniać? Niezbędne minimum to mała czarna w szafie, stylowe szpilki i szykowny kok. Zacznijmy od nauki robienia koka.

Zobacz też

Jak przygotować zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników to najwyższa instancja każdej spółki. Musi zebrać się przynajmniej raz w roku, najczęściej do końca czerwca i dokonać rozliczenia działalności. Obraduje wtedy jako zgromadzenie zwyczajne. Wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie finansowe spółki i sprawozdanie z jej działalności, dzielą zysk, a także udzielają absolutorium członkom organów. Aby zgromadzenie w ogóle się odbyło, wspólnicy muszą o nim wiedzieć.

Żwirek silikonowy dla kota – czym różni się od innych żwirków?

Żwirek do kuwet to wbrew pozorom niezwykle istotny element kociej wyprawki. Dziś w sklepach dostępnych kilka różnych typów, każdy...

Na co zwracać uwagę, kupując buty na zimę

Większość sklepów kusi sezonowymi wyprzedażami marek. Warto przyjrzeć się im dokładniej i złowić super perełkę dla siebie. Podpowiadamy, na...

Może Cię zainteresuje: